Съдиите по вписванията се помещават в бул.“Цар Симеон Велики“ № 108 – партерен етаж, Агенция по вписванията – Стара Загора
Ръководител на Службата по вписвания : К. Борисова

                                                                      каб. 1, ет.1, тел.042/ 900-680

Съдии по вписванията

  • К. Борисова каб. 1, ет.1, тел.042/ 900-680
  • Ж. Люцканова –  каб. 8, ет.1, тел.042/ 900-682
  • Д. Панайотова –  каб. 1, ет.1, тел.042/ 900-681
  • В. Дончева –  каб. 2, ет.8, тел.042/ 900-683

Дежурен съдия – тел. 042/900-863

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация