Председател на Гр. отделение – А. Тонева- ст.41, ет. 3

  • I-ви граждански съставпредседател Г. Атанасов
  • II-ри граждански съставпредседател Ал. Георгиев
  • III-ти граждански състав председател Ем. Енчева
  • V-ти граждански състав председател В. Тенева
  • VI-ти граждански състав председател Т. Илкова
  • VIII-ми граждански състав председател Ант. Тонева
  • X-ти граждански съставпредседател М. Колева
  • XII-ти граждански състав председател И. Режев
  • XIIIти граждански състав председател Ж. Иванова
  • XV-ти граждански състав председател О. Златева

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация. Всички справки относно движението на делата се извършват в съответните деловодства.