Конкурс за длъжността Съдебен секретар

На основание заповед № 139 от 01.08.2018г. на Председателят на Районен съд – Стара Загора обявява конкурс за  длъжността “Съдебен секретар“ – 1 щатна бройка.

Кандидатите могат да се запознаят с общите и специфичните за длъжността изкисвания от присъединената обява.

Необходими  документи за длъжността „Съдебен секретар“:

– заявление /по образец/;декларация /по образец/,копия  от документи за придобита образователно-квалификационна степен;автобиография /по образец/; свидетелство за съдимост за работа в съдебната система, с посочване на длъжността за която се кандидатства в оригинал; медицинско свидетелство, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; медицинско свидетелство от психиатричен диспансер, че лицето не страда от психически заболявания; копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; документ за компютърна грамотност; други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

Начин на провеждане на конкурса – три етапа:

първи етап – по документи

втори етап –  тест и  практическа задача

  трети етап – събеседване

II. Списък с допуснатите кандидати: Списък

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *