Служба Състав Етаж / Стая Телефон Електронен адрес
Архив Сутерен, ст. 5 042/900 847 archive@rs-stz.bg
Наказателно деловодство I, II, VI, VII, VIII, IX, XIV наказателни състави Сутерен, ст. 1 042/900 852, 042/900 831, Факс: 042/900 832 n.delovoditel@rs-stz.bg
Регистратура Ет. 1, ст. 114 042/900 844, Факс: 042/622 949 registratura@rs-stz.bg
Гражданско деловодство I, X, XII, XIII граждански състави Ет. 1, ст. 109 042/900 845 gr.delovoditel_1@rs-stz.bg
Гражданско деловодство II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XV граждански състави Ет. 1, ст. 108 042/900 846 gr.delovoditel_2@rs-stz.bg
Бюро съдимост Ет. 1, ст. 110 042/900 829, 042/900 834 bs@rs-stz.bg
Статистика Статистик Сутерен, ст. 2 042/900 828 statistica@rs-stz.bg
Бюро „Призовки” Сутерен, ст. 4 13:00-13:30 ч. 042/900 856
Съдебно-изпълнителна служба Ет. 4, ст. 421 042/900 851, 042/900 848 DSI@rs-stz.bg
Съдебни секретари Състав Телефони етаж / стая
Съдебни секретари Наказателни: II,VIII Граждански: II, V, VI, XV 042/900 842 Eт. 4, ст. 423
Съдебни секретари Наказателни: I, VI, Граждански: III, IV, VII, VIII 042/900 857, 042/900 841 Ет. 3, ст. 324
Съдебни секретари Наказателни: VII, XIV, Граждански: X, XII, XIII 042/900 836 Ет. 4, ст. 440
Съдебни секретари Наказателни: IX Граждански: I 042/900 835 Ет. 4, ст. 441
Системни администратори Сутерен, ст. 3 042/900 840 it@rs-stz.bg
Финансова служба и снабдяване Ет. 4, ст. 422 042/900 830 fin@rs-stz.bg
Съдебен администратор, Административен секретар Ет. 3, ст. 315 042/900 803 court@rs-stz.bg