Съдиите по вписванията се помещават в бул.“Цар Симеон Велики“ № 108 – партерен етаж, Агенция по вписванията – Стара Загора
Ръководител на Службата по вписвания : Ж. Люцканова

                                                                      каб. 2, ет. 8, тел.042/ 900-682

Съдии по вписванията

  • Ж. Люцканова –  каб. 2, ет. 8, тел. 042/ 900-682
  • Д. Панайотова –  каб. 2, ет. 8, тел. 042/ 900-681
  • В. Николова –  каб. 2, ет. 8, тел. 042/ 900-683

Дежурен съдия – тел. 042/900-863

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация