Съдебни състави

          Председател на Наказателно отделение Б. Бозова – ст.37, ет. 3

  • I-ви наказателен съставпредседател Бл. Бозова
  • II-ри наказателен съставпредседател Д. Гальов
  • VI-ти наказателен състав председател Зл. Мазников
  • VII-ми наказателен състав председател Т. Минов
  • VIII-ми наказателен състав председател М. Рибчева
  • IX-ти наказателен състав председател Р. Чиликов
  • XIV-ти наказателен съставпредседател Д. Стоянова

 

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация. Всички справки относно движението на делата се извършват в съответните деловодства.