Районен съд – Стара Загора постанови присъда, с която призна лишения от свобода Г. З. за виновен в това, че на 23.05.2019 год. в гр. Стара Загора, в сградата на болница, находяща се в гр.Стара Загора, където бил настанен по спешност, като затворник – изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“, е направил опит да избяга, като деянието е останало недовършено по независещи от волята му причини – престъпление по чл.297, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.

За извършеното от него престъпление, съдът му наложи наказание от една година и два месеца „лишаване от свобода“, което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим.

С присъдата си съдът присъедини изцяло така наложеното наказание към неизтърпяната част от наказанието „лишаване от свобода“ за срок от седем години, което вече Г. З. търпи при първоначален „строг” режим.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Ефективно наказание от четири месеца „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим получи 42-годишния   К. К. от гр.Стара Загора, след като Районен съд – Стара Загора одобри споразумението, сключено между него, Районна прокуратура – Стара Загора и защитника му.

Обвиняемият  К. К. се призна за виновен в това, че на 13.04.2019 год. в гр.Стара Загора управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, в частност 1.32 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за повторна химическа експертиза. Съдът го лиши от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година и два месеца. Той следва да заплати и направените по делото разноски.

Подсъдимият декларира пред съда, че е подписал доброволно споразумението, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият К. К. ще търпи отделено и наказание от единадесет месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „общ“ режим, тъй като е извършил настоящото деяние в изпитателния срок по предходно осъждане за същото по вид престъпление.

 

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

Седмичен бюлетин за периода 11.11-15.11.2019

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстои да се разгледат от съдебните
състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите.
Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на
противното с влязла в сила присъда.

 

Ефективно наказание от една година и четири месеца, което да изтърпи при първоначално „строг“ режим. получи Т. Т. на 37 години от гр.Стара Загора, след като Районен съд – Стара Загора одобри споразумението, сключено между него, Районна прокуратура – Стара Загора и защитника му.

Обвиняемият Т. Т. се призна за виновен в това, че в периода от 01.04.2019 год. до 18.04.2019 год. в гр.Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи: велосипед, марка „IDEAL“; велосипед, марка „PALEOS“; велосипед, марка „DRAG“; велосипед, марка „Лидер“; велосипед, марка „BRAVO“ и велосипед, марка „NINJA PCISSCITI, всички на обща стойност 606 лева, без съгласието на собствениците им, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Обвиняемият декларира пред съда, че е подписал доброволно споразумението, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Велосипедите, обект на престъплението, са открити при проведена полицейска операция на територията на гр.Стара Загора, след коeто са предприети действия за установяване на собствениците им.

 

 

„Връзки с обществеността“

Моб.тел.: 0885908990

 

 

 

 

     От днес на страницата на Районен съд – Стара Загора ще бъдат публикувани седмични бюлетини за делата с обществен интерес.

Бюлетин за делата с обществен интерес за периода 04.11-08.11.2019 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените дела предстои да се разгледат от съдебните  състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към подсъдимите. Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Районен съд – Стара Загора осъди 17-годишната А. С. на шест
месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК
отложи изтърпяването на така определеното наказание за срок от две
години, тъй като подсъдимата и към настоящия момент е
непълнолетна.
С постановената присъда подсъдимата А. С. е призната за
виновна в това, че на 11.01.2019 г. в гр.Стара Загора причинила по
непредпазливост смъртта на малолетното си дете – петмесечно бебе
(момче), като макар и непълнолетна е разбирала свойството и
значението на деянието си и е могла да ръководи постъпките си –
престъпление по чл.122, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.4 от НК.
Наказателното производство срещу непълнолетната подсъдима
А. С. премина по реда на съкратеното съдебно следствие, като
първоначално наложеното й наказание в размер на девет месеца
„лишаване от свобода“ беше намалено с една трета. Съдът приложи
процедурата на съкратеното съдебно следствие, след като
подсъдимата призна изцяло вината си и изложените в обвинителния
акт факти и обстоятелства и се съгласи да не се събират доказателства
за тези факти. Пред съда тя заяви, че съжалява за стореното.
Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен
срок пред Окръжен съд – Стара Загора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН
до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Встъпване в длъжност на съдия Неделина Минчева

Днес, председателят на Районен съд – Стара Загора съдия Милена Колева и съдия Неделина Минчева подписаха акт за встъпване в длъжност на съдия Минчева в съда. Съдия Минчева е професионалист с 12 години стаж в правосъдната система и ще бъде част от гражданското отделение в съда. До момента съдия Неделина Минчева беше съдия в Районен съд Гълъбово.

Днес, 16-ти април, в Старозагорския районен съд се проведе поредната инициатива „Ден на отворените врати“. Тази година събитието мина под знака на 140-тата годишнина от подписването на Търновската конституция – акт, положил основите на съвременна България.
На събитието получиха своите награди децата, отличили се във вече традиционния конкурс на Районен съд – Стара Загора за ученически есе и рисунка. Освен от Районен съд, децата получиха награди и подаръци от Висшия съдебен съвет, Община Стара Загора, Областен управител на област Стара Загора, фондация „Св. Киприян Цамблак Чудотворец“, омбудсмана на града, частни съдебни изпълнители, старозагорската адвокатска колегия и др.
Освен децата, гости на Районен съд – Стара Загора днес бяха и Олга Керелска – член на ВСС, Иванка Сотирова – зам. кмет на община Стара Загора, Гергана Михова – областен управител, митрополит Киприан, Надежда Чакърова – омбудсман на града, Гергана Илчева – частен съдебен изпълнител.
« 1 на 2 »

 

Районен съд – Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо К. К. на 24 години, Д. П. на 50 години и В. А. на 48 години.

Тримата са привлечени като обвиняеми за това, че на 28.02.2019 г., в гр.Стара Загора, в съучастие помежду си, като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали у Н.К.  заблуждение – относно обстоятелството, че е обект на телефонни измамници и е необходимо нейното съдействие за залавянето им, като с това й причинили имотна вреда в размер на 5 630 лева – престъпление по чл.209, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

Съдът прие, че са налице предпоставките на закона за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение и на тримата обвиняеми. От събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което им е повдигнато обвинението, както и че съществува реална опасност те да се укрият или извършат друго престъпление, ако не бъдат задържани, предвид установената упорита престъпна дейност, която са извършвали.

До момента е установено, че тримата обвиняеми са съпричастни към четири телефонни измами, извършени на територията на гр. Стара Загора за времето от 17.12.2018 г. до 28.02.2019 г., при които са отнети общо 24 970 лв. и за които предстои да се прецизират обвиненията.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора  в три дневен срок.

 

            ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното.

 

 

В Районен съд – Стара Загора ще се проведе среща-лекция с ученици, на тема „Опасностите в интернет“. Лектор ще бъде г-н Стефан Чертоянов, системен администратор в Районен съд – Стара Загора. Ще присъстват ученици от 10 клас на ГПЧЕ “Ромен Ролан“ и гостуващите им по програма „Еразъм +“, деца от Швеция, Испания и Полша.

Събитието ще се състои на  26.03.2019г. от 11.00ч. в зала № 7, етаж втори  на Съдебната палата.

На 15.02.2019 -та се проведе Отчетно събрание на Председателя на Районен съд – Стара Загора. Гости на събранието бяха членове на ВСС, председателите на Окръжния и Административния съдилища в Стара Загора, представители на Окръжна и Районна прокуратури. Бяха отбелязани високите резултати на съда въпреки непопълнения съдийски състав. Гостите отбелязаха високия професионализъм на магистратите и служителите в съда и поздравиха с високите резултати.

 

 

 

Районен съд – Стара Загора съвместно с Адвокатска колегия гр.Стара Загора, ЧСИ Иван Стръмски, ЧСИ Гергана Илчева, Юридически факултет при Бургаски свободен университет с подкрепата на Регионалното управление на образованието – Стара Загора стартират конкурс за есе и рисунка за учениците от училищата на територията на Област Стара Загора в следните категории:

1. Възрастова група „четвърти-девети клас“ – конкурс за есе или рисунка на тема „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане. Райна княгиня – първият знаменосец на свободна България. Значението на символите „Свобода или смърт“, извезани на знамето и ценностите, които възпитават“
2. Възрастова група „десети – дванадесети клас“ – конкурс за есе или рисунка на тема „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане – ценностите, които създава и значението им за съвременна България. Зачитането на законите, като морален избор“.

Участниците могат да подават своите есета на електронен адрес konkurs@rs-stz.bg , а рисунките могат да се подават в регистратурата на РС – Стара Загора в съдебната палата или да се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, Бул. М.М. Кусев 33 – Районен съд – Стара Загора. Заедно с творбите участниците трябва да посочат и контакт за обратна връзка, както и класа и училището, в което учат.
Крайна дата за подаване на творбите – 01.04.2019г.
Жури от съдии от Районен съд, художници и журналисти от града ще оценяват творбите.

Обявяване на отличилите се творби и награждаване на техните автори ще се състои в сградата на Съдебната палата в гр.Стара Загора, Бул. М.М. Кусев 33  на  16.04.2019г. от 11,00ч. в зала № 7 /в деня на отворените врати на Районен съд – Стара Загора/ на церемония по случай 140 години от приемането на Търновската конституция.
Всички рисунки, подадени за конкурса ще бъдат подредени в специална галерия на страницата на Районен съд – Стара Загора, като ще бъде дадена възможност за гласуване за определяне на наградата на публиката.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Районен съд – Стара Загора.

 

Екипът на Районен съд – Стара Загора винаги е подкрепял хуманните и благородни инициативи. Тази година ще се включим в благородната инициатива на старозагорския омбудсман Надежда Чакърова – “Чудната елха”. Ще предоставим подаръци за децата, лишени от родителска грижа, закупени с направените доброволни дарения от служителите и съдиите от Районен съд – Стара Загора.

В приемната на Омбудсмана елхата тази година ще бъде “Чудната елха”, но не по книгата на Елисавета Багряна, а като символ на съпричастността, грижата и голямото сърце на старозагорци. Всеки желаещ може да се присъедини и да донесе подарък – детски играчки, материали за рисуване, книжки, спортни принадлежности, трайни лакомства и всичко шарено от отрупаните по Коледа витрини, което носи блясъка в очите на децата. Подаръците ще бъдат описани с обществения съвет и Омбудсмана и предадени лично в домовете за деца, лишени от родителски грижи в Стара Загора в навечерието на Коледа.

Можете да станете част от “Чудната елха” всеки работен ден до 20 декември 2018 г. от 9:00 до 17:00 часа, оставяйки под нея опаковано празнично дарението си и надписано за възрастта на детето в приемната на адрес: бул. ”Митрополит Методи Кусев” 34А, ет. 1, тел: 0885 901264.

 

Делегация от съдии от Районен съд – Стара Загора, водена от Председателя на Старозагорския районен съд г-жа Милена Колева беше на посещение на органите на Съдебната власт в гр.Флоренция, Република Италия от 12-ти до 16-ти ноември 2018г.

Визитата е в рамките на Програма за обмен на магистрати, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/ и цели споделяне на опита на италианските колеги във връзка с внедреното при тях от 2010г. електронно правосъдие по граждански дела.

В съдебната палата на столицата на Тоскана съдиите бяха посрещнати сърдечно от Председателя на Апелативния съд на Флоренция – г-жа Маргерита Касано, Председателя на съда на Флоренция – г-жа Марилена Рицо и Районния прокурор на Флоренция – г-н Джузепе Креацо, както и от техни заместници.

По покана на Апелативния прокурор на Флоренция г-н Марчело Виола, делегацията проведе отделни срещи с ръководителя на Апелативна прокуратура на Флоренция и с негов заместник.

В рамките на програмата бяха осъществени множество ползотворни срещи с прокурорите и със съдии от гражданско, наказателно и търговско отделения на съдилищата – домакини, посещения на съдебни заседания и деловодства. Съдиите бяха запознати с електронната система, създадена в съдилищата във Флоренция, както и с работата на разследващите полицаи и сътрудничеството им с техническите служби.

Председателят на Районен съд – Стара Загора изрази благодарност към домакините за топлото посрещане и им отправи покана за гостуване през следващата година в Стара Загора.

 

        

На 12, 13 и 14.11.2018г. поради извършване на ремонтни дейности, служба „Архив“ на РС Ст. Загора няма да работи с граждани.

Предварително се извиняваме за създаденото неудобство.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 30 октомври 2018 година от 13.30 часа в зала №7 – втори етаж на Съдебната палата в Стара Загора, ученици от VII В клас на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ ще бъдат гости на Районния съд.

Целта е учениците да се запознаят непосредствено с работата на магистратите.

С тяхно участие ще бъде разигран симулативен процес, изграден върху сюжета на приказката „Червената шапчица“. Ментори на седмокласниците при изграждането на различните роли ще бъдат съдии от Районен съд – Стара Загора.

Събитието е част от образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019г. в Районен съд – Стара Загора.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора станаха съдии за един час

Ученици от Х клас от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора бяха специални гости на Районния съд по време на инициативата „Час на класа – Темида отблизо“. Те бяха посрещнати от председателя на Апелативен съд – Пловдив, Магдалина Иванова и председателя на Районен съд – Стара Загора, Милена Колева.
Десетокласниците бяха впечатлени от мерките за сигурност на входа на Съдебната палата. Те наблюдаваха как работи скенера, през който задължително преминава за проверка багажа на всички посетители.
За малко повече от час зала № 7 на Съдебната палата се превърна в класна стая.
Пред учениците беше представен случай от практиката на Пловдивския съд за грабеж на мобилен телефон от ученик в парка. Извършителят е арестуван по описанието на жертвата пред полицията. Децата се включиха в разпознаване на „нападателя“. Те научиха как се снемат пръстови отпечатъци от веществено доказателство, открито на местопроизшествието. След това петима десетокласници облякоха черни тоги и застанаха на местата на съдебния състав в зала №7. Други влязоха в ролята на прокурори и адвокати. По време на възстановката на съдебен процес учениците задаваха въпроси на „подсъдимия“, а накрая произнесоха „присъда“.
В ролята на техен учител влезе съдията в Апелативен съд – Пловдив Христо Крачолов. Той разказа какви видове дела се разглеждат в съда. „Ако гледате репортаж по телевизията, само по цвета на папките можете да разберете какви видове дела разглежда съдебният състав, тъй като червените папки са за наказателните, а зелените – за гражданските дела“, каза съдия Крачолов. Той обясни на учениците какво символизира Темида – богинята на правосъдието, и защо на очите има превръзка, а в ръцете си държи везна и меч.
С много емоции беше посрещната демонстрацията на служители от областно звено „Съдебна охрана“ към Министерството на правосъдието. Униформените направиха презентация на използваните в пряката им работа оръжия и демонстрираха помощни средства и различни техники при конвоиране на задържани лица.
Специален гост на „Час на класа“ беше журналистката от БНТ Сашка Пушкова, която сега е пресаташе на Апелативния съд в Пловдив. Учениците изгледаха с любопитство неин репортаж за дело с голям обществен интерес, след което тя разказа за професията на съдебния репортер.
В „Час на класа“ участваха 27 ученици от Х клас на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора. Те бяха придружени от началника на Регионалното управление на образованието Татяна Димитрова и Антония Жилкова, която е преподавател по „Етика и право“ .
Председателите на Апелативен съд – Пловдив и Районен съд – Стара Загора съдиите Магдалина Иванова и Милена Колева наградиха с грамота всеки от десетокласниците. Те ги поздравиха за отличното представяне и им пожелаха тези, които са се насочили към професията на юриста, да сбъднат мечтата си.

19.10.2018 г.

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 19 октомври 2018 година от 13.30 часа  в зала №7 – втори етаж на Съдебната палата в Стара Загора, ученици от десети клас на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ ще бъдат гости на Районния съд.

По покана на председателя на Районен съд – Стара Загора Милена Колева и председателя на Апелативен съд – Пловдив  Магдалина Иванова децата ще проведат „ЧАС НА КЛАСА“ на тема „Съдът отблизо“.

Целта е учениците да се запознаят непосредствено с работата на магистратите.

Под формата на ролеви игри те ще могат да участват в „съдебен процес“ като съдии, прокурори и адвокати. Ще им бъде показано как се прави разпознаване на лице, заподозряно в извършване на престъпление, и правилата за конвоирането му до съдебната зала. Специално внимание ще бъде отделено на престъпленията, свързани с придобиването и държането на наркотични вещества, и предвидените в закона наказания.

Инициативата „ЧАС НА КЛАСА“ е създадена по идея на магистратите от Апелативния съд. За първи път тя ще бъде представена извън Пловдив. До сега в нея са участвали над 600 деца от различни училища в града под тепетата.

Десетокласниците ще бъдат придружени от директора на гимназията Теодора Господинова и началника на Регионалното управление на образованието – Стара Загора Татяна Димитрова. Те ще бъдат посрещнати пред Съдебната палата в 13:20 ч.

 

19.10.2018 г.

Във връзка с въвеждане на единна система за номерация на кабинетите и съдебните зали в съдебната палата от 15-ти сптември 2018 г. са променени номерата на съдебните зали на Районен съд – Стара Загора както следва:

Ет. 1

  • била Зала 1 – сега Зала 2;
  • била Зала 2 – сега Зала 1;
  • била Зала 3 – сега Зала 5;

Ет. 3

  • била Зала 10 – сега Зала 11
  • била Зала 11 – сега Зала 10

Ет. 4

Номерацията на съдебни зали с номера 12 и 13 се запазва.

 

 

 

Във връзка с дезинсекция и дератизация в сградата на Съдебната палата – Стара Загора на 31.08.2018г. работното време на Районен съд Стара Загора ще бъде до 12:00 часа.

На 30-ти и 31-ви юли 2018 г. справки по архивирани и наказателни дела няма да се правят. Ограничението е свързано с извършван ремонт на помещенията на Наказателно деловодсто и Архива на Районен съд – Стара загора. Извиняваме се за неудобството, причинено на граждани и адвокати.
В периода между 1-ви и 31-ви август Наказателно деловодство ще се помещава в Зала 3, а Архива – в зала 2 на съдебната палата.

Досегашните младши съдии от Окръжен съд – Стара Загора Никола Кънчев и Свилен Жеков се присъединиха към екипа на Районен съд – Стара Загора официално на 12-ти юли. До този момент съдиите от съда работеха с много по-високо от средното натоварване за страната поради четири незаети щата за магистрати. Уврени сме, че новопостъпилите колеги ще заемат своето достойно място в нашия колектив и ще дадат своят принос към срочното и качествено правораздаване в Районен съд – Стара Загора.

Във Facebook страницата на Районен съд – Стара Загора са публикувани в нарочно създаден албум всички участващи творби, в конкурса за детски рисунки на тема „Бъдещето в детските очи – проекция на справедливостта и красотата“. Всеки желаеш може да даде своя глас за своя фаворит и да спомогне той да получи наградата на публиката. Конкурса се организира във връзка с обявения за 18-ти април ден на отворените Врати на Районен съд – Стара Загора. Тогава ще бъдат обявени и наградени отличилите се малки творци.

Албума, в който можете да гласувате можете да намерите тук. 

Ден на отворените врати 2018

Ден на отворените врати
Ден на отворените врати

18.04.2018 г. е обявен за Ден на отворените врати в Районен съд – Стара Загора

Традиционно денят на отворените врати в съда е свързан с деня на Конституция – 16 април. Фокусът е върху децата и младежите от града, повишаването на тяхната правна култура и доверието в институцията. Гостите на деня на отворените врати ще имат възможността да присъстват на лекции на теми, свързани с информационните технологии и връзката им с правото, защита на личността личните данни в съвременния цифров свят. Лектори ще бъдат Александра Цветкова, управител на фондация LIBRE и Стефан Чертоянов, системен администратор на съда. Съдии и служители на съда ще отговарят на въпроси, свързани с институцията. На събитието са поканени всички желаещи да присъстват.

На събитието ще бъдат наградени отличилите се участници в първия конкурс на съда за ученическо есе и рисунка.

 

 

Ученически конкурс 2018 г.

Районен съд – Стара Загора стартира конкурс за есе и рисунка за учениците от училищата на територията на община Стара Загора в следните категории:
1. Възрастова група „четвърти-девети клас“ – конкурс за есе или рисунка на тема „Бъдещето в детските очи- проекция на справедливостта и красотата“
2. Възрастова група „десети – дванадерсети клас“ – конкурс за есе на тема „Свободата на личността – право и морал“

 

Условия за участие в конкурса на Районен съд – Стара Загора

Участниците могат да подават своите есета на електроннен адрес konkurs@rs-stz.bg , а рисунките могат да се подават в регистратурата на РС – Стара Загора в съдебната палата или да се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, ул. М.М. Кусев 33 – Районен съд. Заедно с творбите участниците трябва да дават и контакт за обратна връзка, както и да посочат класа и училището, в което учат.
Крайна дата за подаване на творбите – 31.03.2018 г.
Жури от съдии от Районен съд, художници и журналис’ти от града ще оценяват творбите.
Обявяване на отличилите се творби – 16.04.2018 г.
Награждаване на отличилите се – 18.04.2018 г. – деня на отворените врати на Районен съд – Стара Загора.
Всички рисунки, подадени за конкурса ще бъдат подредени в специална галерия на страницата на Районен съд, като ще бъде дадена възможност за гласуване за определяне ‘на наградата на публиката.
За повече информация следете специалната страница за конкурса.

Районен съд Стара Загора стартира съвместна инициатива с Община Стара Загора на тема „Безопасност на децата в Интернет“. Съдии и специалисти по информационни технологии от Районен съд ще проведат цикъл от лекции, презентации, и разговори на теми свързани с безопасността, защитата, и превенцията на децата в Интернет. Ще бъдат представени правни механизми за защита на децата и технически възможности за противодействие и реакция при евентуална или реална компютърна заплаха.
Инициативата е насочена към деца и родители, и има за цел да запознае с рисковете пред дигиталното дете, възможности за превенция и защита.
На 31 Януари в зала Славейков на Община Стара Загора ще се проведе първата лекция от цикъла.

 На 9-ти януари се проведе среща между съдии на Районен съд – Стара Загора и адвокати от старозагорската адвокатска колегия на тема „Практически проблеми при прилагане на ГПК“. На срещата присъстваха и съдии от Окръжен съд – Стара Загора, Районен съд – Казанлък, както и частни съдебни изпълнители. Бяха поставени и обсъдени въпроси и проблеми във връзка с последните изменения в ГПК. Председателят на съда, съдия Милена Колева, зам. председателят Антония Тонева, доскорошният ни колега, вече – съдия в ОС, Веселина Мишова представиха своите виждания и тълкувания относно промените в кодекса.

От началото на 2018 г. районен съд – Стара Загора обнови своето лице в интернет пространството. Екипът на съда се надява новата ни страница да е полезна за граждани, адвокати и институции със своето съдържание и възможности за контакт.