I. Конкурс за заемане на една щатна бройка „Съдебен секретар“ и една щатна бройка „Съдебен деловодител“.

На основание заповед № 171 от 09.09.2019г. на Председателя на Районен съд – Стара Загора се обявява конкурс за заемане на длъжностите “Съдебен секретар“ – една щатна бройка и „Съдебен деловодител“ – една щатна бройка.
Специфичните изисквания за заемане на щата, образци на необходимите документи, длъжностна характеристика и условия на конкурса могат да бъдат намерени в приложените документи:

 

  1. Обява за конкурса.
  2. Длъжностна характеристика – Съдебен секретар
  3. Длъжностна характеристика – Съдебен деловодител
  4. Образец молба за кандидатстване за работа в българската съдебна система.
  5. Образец на декларация по чл. 340a, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.
  6. Образец на автобиография (СV)
  7. Правилник за администрацията в съдилищата.