История на съда

На тази страница можете да се запознаете с историята на Районен съд - Стара Загора, председателите на съда през годините, а също и с историята на съдебните палати в Стара Загора.

Екипът на Районен съд - Стара Загора благодари на Георги Туртуриков - юрист и историк, за  големите усилия за събирането и систематизирането на представената тук информация, която представлява и част от историята на Стара Загора, както и от тази на правораздаването в България.