От тази страница адвокатите от АК Стара Загора* могат да извършват справки за движението на делата в РС Стара Загора при въвеждане на потребителското си име и парола

ВХОД за справки

* При желание за получаване на достъп до системата за справки по делата към РС – Ст. Загора, моля обърнете се към Адвокатска Колегия – Ст. Загора