Държавните съдебни изпълнители към Районен съд – Стара Загора се помещават на ет. 4 в съдебната палата.

Ръководител: Р. Раданова –   каб. 52, ет.4, тел.042/ 900824

Деловодство на служба ДСИ

каб. 51, ет.4, тел 042/900848, 042/900851

Държавни съдебни изпълнители

  • Р. Раданова каб. 52, ет.4, тел.042/ 900824
  • И. Методиева –  каб. 52, ет.4, тел.042/ 900823
  • Б. Дюлгеров –  каб. 53, ет.4, тел.042/ 900821
  • П. Момчев –  каб. 53, ет.4, тел.042/ 900825

e-mail: DSI@rs-stz.bg

 

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация