Призовка – писмено уведомяване на участниците в съдебното производство за датата и часа, в които са длъжни да се явят в съда за разглеждане на наказателно дело. Съобразно процесуалното качество на лицата, призовките могат да бъдат:
– за подсъдим,
– за свидетел,
– за вещо лице