Обвинителен акт – изготвя се само от прокурор при съответната прокуратура. С него се обвинява лице в извършване на престъпление, което се преследва по реда на публичното обвинение. Обвинителният акт очертава рамките на бъдещото съдебно производство, като в него се съдържа описание на фактическите действия, с които лицето е осъществило състава на престъпление, сочат се и доказателства в подкрепа на обвинението.