Ден на отворените врати
Ден на отворените врати

18.04.2018 г. е обявен за Ден на отворените врати в Районен съд – Стара Загора

Традиционно денят на отворените врати в съда е свързан с деня на Конституция – 16 април. Фокусът е върху децата и младежите от града, повишаването на тяхната правна култура и доверието в институцията. Гостите на деня на отворените врати ще имат възможността да присъстват на лекции на теми, свързани с информационните технологии и връзката им с правото, защита на личността личните данни в съвременния цифров свят. Лектори ще бъдат Александра Цветкова, управител на фондация LIBRE и Стефан Чертоянов, системен администратор на съда. Съдии и служители на съда ще отговарят на въпроси, свързани с институцията. На събитието са поканени всички желаещи да присъстват.

На събитието ще бъдат наградени отличилите се участници в първия конкурс на съда за ученическо есе и рисунка.