Районен съд Стара Загора стартира съвместна инициатива с Община Стара Загора на тема „Безопасност на децата в Интернет“. Съдии и специалисти по информационни технологии от Районен съд ще проведат цикъл от лекции, презентации, и разговори на теми свързани с безопасността, защитата, и превенцията на децата в Интернет. Ще бъдат представени правни механизми за защита на децата и технически възможности за противодействие и реакция при евентуална или реална компютърна заплаха.
Инициативата е насочена към деца и родители, и има за цел да запознае с рисковете пред дигиталното дете, възможности за превенция и защита.
На 31 Януари в зала Славейков на Община Стара Загора се проведе първата лекция от цикъла.