ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА ПО  НПК - РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

 

м. ЯНУАРИ – м. ЮНИ 2018г.

    м.  ЯНУАРИ 2018г.                           м. ФЕВРУАРИ 2018г.

01.01.- 07.01.2018г.- Рибчева               05.02 - 11.02.2018г. –Рибчева             

08.01.- 14.01.2018г.- Минов                  12.02. - 18.02.2018г.-  Минов            

15.01. – 21.01.2018г.- Чиликов             19.02.– 25.02.2018г.- Чиликов          

 22.01. – 28.01.2018г.- Гальов               26.02.– 04.03.2018г.- Гальов  

29.01.- 04.02.2018г. - Мазников

 

 

      м.  МАРТ 2018 г.                                           м. АПРИЛ  2018г.

05.03. – 11.03.2018г. - Мазников             02.04. –08.04.2018г.- Чиликов

12.03. – 18.03.2018г. –Рибчева                09.04. – 15.04.2018г.- Гальов  

19.03. – 25.03.2018г. - Минов                   16.04. – 22.04.2018г. –Мазников

26.03. – 01.04.2018г. –Стоянова              23.04 – 29.04.2018г. - Рибчева

 

         м.  МАЙ 2018 г.                                        м. ЮНИ  2018г.

 30.04. – 06.05.2018г. –Минов                 04.06. – 10.06.2018г. - Рибчева

07.05. –13.05.2018г. –Стоянова              11.06. – 17.06.2018г. –Минов

14.05. – 20.05.2018г. - Чиликов               18.06 – 24.06.2018г. - Стоянова

21.05. – 27.05.2018г. - Гальов                  25.06 – 01.07.2018г. –Чиликов

28.05 – 03.06.2018г.- Мазников

 

 

 ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ ПО

ДЕЖУРСТВОТО ПО ГПК  месец януари – юни  2018г.

съдия:                                                                Секретар:

Г. АТАНАСОВ                                            Ж. ДИМИТРОВА

АЛ.ГЕОРГИЕВ                                            Р.ДИМИТРОВА

Е.ЕНЧЕВА                                                    М.ЙОРДАНОВА

В.ТЕНЕВА                                                    Т.ТЕНЕВА

Т.ИЛКОВА                                                   Е.ДОСЕВА

И.РЕЖЕВ                                                      В.ПИСЮЗЕВА

О.ЗЛАТЕВА                                                  Е.ДИМИТРОВА

Ж. ИВАНОВА                                              Н. НИКОЛОВА

 

за  м е с е ц  ЯНУАРИ  2018 година

02.01.2018г.- О.Златева           03.01.2018г.-В.Тенева           04.01.2018г.- И.Режев

05.01. 2018г.- Ж.Иванова        08.01 2018г.-Е.Енчева           09.01.2018г.- Т.Илкова         

10.01.2018г.- А.Георгиев        11.01.2018г.- Г.Атанасов     12.01.2018г.- Ж.Иванова  

15.01.2018г.- И.Режев              16.01.2018г.- В.Тенева         17.01.2018г.- Т.Илкова         

18.01.2018г.- О.Златева           19.01.2018г.- Е.Енчева         22.01.2018г.- А.Георгиев    

23.01.2018г.- И.Режев              24.01.2018г.- Ж.Иванова    25.01.2018г.- Г.Атанасов   

26.01.2018г.- Е.Енчева             29.01.2018г.- О.Златева       30.01.2018г.- В.Тенева         

31.01.2018г.- А.Георгиев    

 

за  м е с е ц  ФЕВРУАРИ  2018 година

01.02.2018г.- Т.Илкова          02.02.2018г.- Г.Атанасов         05.02.2018г.- Ж.Иванова  

06.02.2018г.- О.Златева         07.02.2018г.- А.Георгиев         08.02.2018г.- И.Режев             

09.02.2018г.- Е.Енчева           12.02.2018г.- Г.Атанасов         13.02.2018г.- В.Тенева         

14.02.2018г.- Т.Илкова          15.02.2018г.- О.Златева           16.02.2018г.- И.Режев             

19.02.2018г.- Ж.Иванова      20.02.2018г.- В.Тенева             21.02.2018г.- А.Георгиев    

22.02.2018г.- .Енчева             23.02.2018г.- Г.Атанасов         26.02.2018г И.Режев             

27.02.2018г.- О.Златева        28.02.2018г.- Т.Илкова  

 

за  м е с е ц  МАРТ  2018 година

01.03.2018г.- .- Г.Атанасов    02.03.2018г.- Ж.Иванова       06.03.2018г.- В.Тенева         

07.03.2018г.- А.Георгиев        08.03.2018г.- О.Златева         09.03.2018г.- Г.Атанасов   

12.03.2018г.- Е.Енчева            13.03.2018г. Т.Илкова             14.03.2018г.- А.Георгиев    

15.03.2018г.- И.Режев             16.03.2018г.- Ж.Иванова       19.03.2018г.- О.Златева     

20.03.2018г.- Т.Илкова           21.03.2018г.- В.Тенева            22.03.2018г.- Е.Енчева          

23.03.2018г.- Ж.Иванова       26.03.2018г.- А.Георгиев       27.03.2018г.- И.Режев            

28.03.2018г.- Т.Илкова           29.03.2018г.- В.Тенева           30.03.2018г.- Г.Атанасов   

 

за  м е с е ц  АПРИЛ  2018 година

02.04.2018г.- Е.Енчева           03.04.2018г.- И.Режев             04.04.2018г.- Ж.Иванова  

05.04.2018г.- О.Златева         10.04.2018г.- Т.Илкова           11.04.2018г.- А.Георгиев      

12.04.2018г.- В.Тенева           13.04.2018г.- Г.Атанасов       16.04.2018г.- И.Режев            

17.04.2018г.- О.Златева         18.04.2018г.- Т.Илкова           19.04.2018г.- Е.Енчева          

20.04.2018г.- Ж.Иванова       23.04.2018г.- Г.Атанасов       24.04.2018г.- В.Тенева         

25.04.2018г.- А.Георгиев       26.04.2018г.- О.Златева         27.04.2018г.- Е.Енчева          

30.04.2018г.- Ж.Иванова  

           

за  м е с е ц  МАЙ   2018 година

02.05.2018г.- Т.Илкова          03.05.2018г.- И.Режев              04.05.2018г.- Ж.Иванова  

08.05.2018г.- В.Тенева           09.05.2018г.- А.Георгиев       10.05.2018г.- Е.Енчева          

11.05.2018г.- Г.Атанасов      14.05.2018г.- О.Златева          15.05.2018г.- И.Режев            

16.05.2018г.- Т.Илкова          17.05.2018г.- В.Тенева            18.05.2018г.- Ж.Иванова  

21.05.2018г.- Е.Енчева           22.05.2018г.- О.Златева          23.05.2018г.- А.Георгиев      

25.05.2018г.- Г.Атанасов      28.05.2018г.- И.Режев             29.05.2018г.- В.Тенева         

30.05.2018г.- Ж.Иванова      31.05.2018г.- Е.Енчева          

 

за  м е с е ц  ЮНИ   2018 година

01.06.2018г.- Г.Атанасов      04.06.2018г.- И.Режев              05.06.2018г.- Т.Илкова         

06.06.2018г.- В.Тенева          07.06.2018г.- О.Златева           08.06.2018г.- Е.Енчева          

11.06.2018г.- А.Георгиев      12.06.2018г.- И.Режев              13.06.2018г.- Ж.Иванова  

14.06.2018г. Т.Илкова            15.06.2018г.- Е.Енчева             18.06.2018г.- О.Златева       

19.06.2018г.- В.Тенева          20.06.2018г.- Ж.Иванова         21.06.2018г.- А.Георгиев    

22.06.2018г.- Г.Атанасов      25.06.2018г.- А.Георгиев        26.05.2018г.- В.Тенева         

27.06.2018г.- О.Златева        28.06.2018г.- Г.Атанасов         29.06.2018г.- Е.Енчева