РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 06.08.2020г. до 05.09.2020г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1АНД № 1591/2020НАПЖалбоподател-ВЕТ - МЕДИКЪЛ ЕООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП
06.08.2020г.
10:00ч.
2АНД № 1648/2020НАПЖалбоподател-РАЯ ТТ ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП-ПЛОВДИВ
06.08.2020г.
10:15ч.
3АНД № 1661/2020КАТЖалбоподател-М.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
06.08.2020г.
10:25ч.
4АНД № 1671/2020КАТЖалбоподател-Д.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
06.08.2020г.
10:35ч.
5НОХД № 1620/2020Блудство с лице, ненавършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.М.Ю.
06.08.2020г.
10:45ч.
6НОХД № 867/2020Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.Н.
10.08.2020г.
09:00ч.
7НОХД № 1960/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Е.К.
10.08.2020г.
09:25ч.
8НОХД № 1962/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Н.Н.
10.08.2020г.
09:30ч.
9НОХД № 1119/2020Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.М.М.
Подсъдим-Н.Г.С.
10.08.2020г.
10:00ч.
10НОХД № 2264/2019ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.И.С.
10.08.2020г.
10:30ч.
11НЧХД № 1066/2020Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Г.С.П.
Подсъдим-Н.М.К.
10.08.2020г.
10:30ч.
12НЧХД № 3191/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-З.Д.К.
Подсъдим-Ю.Г.К.
10.08.2020г.
11:20ч.
13АНД № 1542/2020КАТЖалбоподател-Х.И.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
10.08.2020г.
13:30ч.
14АНД № 80/2020КАТЖалбоподател-Р.К.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
10.08.2020г.
13:50ч.
15АНД № 999/2020КАТЖалбоподател-Л.Р.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
10.08.2020г.
14:00ч.
16НОХД № 1523/2020Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.К.
10.08.2020г.
14:30ч.
17АНД № 812/2020КАТЖалбоподател-Т.П.И.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
11.08.2020г.
10:40ч.
18АНД № 1576/2020КАТЖалбоподател-Е.Д.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
11.08.2020г.
10:45ч.
19АНД № 1578/2020КАТЖалбоподател-Г.М.Ж.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
11.08.2020г.
10:45ч.
20АНД № 1650/2020КАТЖалбоподател-Д.С.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
11.08.2020г.
10:45ч.
21НОХД № 1619/2020КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.А.Н.
Подсъдим-Р.Й.Г.
11.08.2020г.
10:50ч.
22НОХД № 1656/2020Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.К.А.
11.08.2020г.
11:00ч.
23НОХД № 1630/2020Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.К.А.
11.08.2020г.
11:15ч.
24НОХД № 1675/2020Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.С.Ч.
Подсъдим-М.С.Р.
11.08.2020г.
11:15ч.
25НОХД № 1472/2020Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служителОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.А.М.
11.08.2020г.
11:30ч.
26НОХД № 341/2020Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.И.С.
11.08.2020г.
13:30ч.
27НОХД № 534/2020ПринудаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Т.К.
Подсъдим-М.Д.И.
Подсъдим-Г.Й.К.
12.08.2020г.
09:30ч.
28НОХД № 1423/2020Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Т.Д.
12.08.2020г.
14:00ч.
29НОХД № 1638/2020Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.И.В.
12.08.2020г.
14:30ч.
30АНД № 847/2020КАТЖалбоподател-Д.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
18.08.2020г.
10:00ч.
31АНД № 813/2020КАТЖалбоподател-П.Й.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
18.08.2020г.
10:05ч.
32НОХД № 1555/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.З.М.
18.08.2020г.
10:10ч.
33НОХД № 869/2020Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Х.А.
Подсъдим-Ц.А.Ж.
18.08.2020г.
10:30ч.
34АНД № 1429/2020ДИТЖалбоподател-СЕНЕРОН ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
18.08.2020г.
10:30ч.
35АНД № 1426/2020МОСВЖалбоподател-К.П.Ж.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
18.08.2020г.
10:40ч.
36АНД № 1441/2020КАТЖалбоподател-Д.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
18.08.2020г.
11:00ч.
37АНД № 1245/2020КАТЖалбоподател-Г.И.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
18.08.2020г.
11:10ч.
38НЧХД № 873/2020Обида и квалифицирана обидаТъжител-С.К.Т.
Подсъдим-Й.М.Х.
18.08.2020г.
13:30ч.
39АНД № 1179/2020Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
18.08.2020г.
13:30ч.
40АНД № 1590/2020НАПЖалбоподател-СКОРПИО 96 ЕООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП
18.08.2020г.
13:40ч.
41АНД № 1341/2020НАПЖалбоподател-КИППЕН ТРАНСПОРТ ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НАП - ПЛОВДИВ
18.08.2020г.
13:45ч.
42НЧХД № 2052/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Я.Г.Я.
Подсъдим-П.Й.П.
18.08.2020г.
14:00ч.
43НЧХД № 1549/2020Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.М.П.
Подсъдим-Д.С.И.
18.08.2020г.
15:40ч.
44АНД № 1862/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Л.Р.Ц.
19.08.2020г.
10:20ч.
45АНД № 1851/2020КАТЖалбоподател-Д.М.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
19.08.2020г.
10:40ч.
46АНД № 1316/2020КАТЖалбоподател-Г.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
19.08.2020г.
13:30ч.
47АНД № 1579/2020КАТЖалбоподател-Х.В.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
19.08.2020г.
13:55ч.
48НОХД № 245/2020Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Н.С.
19.08.2020г.
14:00ч.
49АНД № 1845/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.М.А.
24.08.2020г.
14:30ч.
50АНД № 225/2020КАТЖалбоподател-А.А.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
25.08.2020г.
09:40ч.
51АНД № 73/2020КАТЖалбоподател-Д.Г.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
25.08.2020г.
10:00ч.
52АНД № 207/2020КАТЖалбоподател-М.К.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
25.08.2020г.
10:10ч.
53АНД № 1438/2020ОбщиниЖалбоподател-Д.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
25.08.2020г.
10:30ч.
54АНД № 927/2020БАБХЖалбоподател-МЕНКА-5 ЕООД
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
25.08.2020г.
10:50ч.
55АНД № 1846/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.Х.И.
25.08.2020г.
11:10ч.
56НОХД № 2955/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Е.И.
25.08.2020г.
13:30ч.
57НОХД № 528/2020Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Б.Д.
25.08.2020г.
14:00ч.
58АНД № 1853/2020КАТЖалбоподател-Д.А.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
25.08.2020г.
14:20ч.
59НОХД № 1584/2020ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Х.Д.Я.
25.08.2020г.
14:30ч.
60НОХД № 421/2019Трафик на хора - чл.159а НКОбвинител-СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.К.Р.
Подсъдим-С.Т.Т.
26.08.2020г.
11:30ч.
61НОХД № 1537/2020КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвинител-Г.Х.Б.
Обвинител-М.Х.А.
Подсъдим-С.Т.Д.
Подсъдим-З.С.К.
26.08.2020г.
14:00ч.
62НОХД № 1813/2020Престъпления против народното здраве - чл.350, ал.2 НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.А.
26.08.2020г.
14:30ч.
63НОХД № 1864/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.Б.С.
27.08.2020г.
09:30ч.
64АНД № 1300/2020НАПЖалбоподател-КОЛИБРИ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НАП - ПЛОВДИВ
27.08.2020г.
09:40ч.
65АНД № 1332/2020ДИТЖалбоподател-ПСК ПЪТСТРОЙ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
27.08.2020г.
10:00ч.
66АНД № 1330/2020ДИТЖалбоподател-ПСК ПЪТСТРОЙ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
27.08.2020г.
10:20ч.
67АНД № 1319/2020КАТЖалбоподател-И.Г.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
27.08.2020г.
10:40ч.
68АНД № 1428/2020КАТЖалбоподател-БЕНЕДЕТА ЕООД
Жалбоподател-К.Л.Ф.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
27.08.2020г.
11:00ч.
69АНД № 1430/2020ДИТЖалбоподател-ДМС СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
27.08.2020г.
11:10ч.
70АНД № 1903/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.А.
27.08.2020г.
13:20ч.
71АНД № 1739/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.С.А.
27.08.2020г.
14:20ч.
72НОХД № 1637/2020Престъпления против реда на управлениетоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.И.М.
27.08.2020г.
14:30ч.
73НОХД № 1324/2020Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Д.Б.
27.08.2020г.
14:50ч.
74НОХД № 1639/2019Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.И.М.
27.08.2020г.
15:30ч.
75АНД № 960/2020ОбщиниЖалбоподател-Ф.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
31.08.2020г.
09:40ч.
76НОХД № 804/2020Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.В.В.
31.08.2020г.
10:00ч.
77НОХД № 357/2020Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.Д.
01.09.2020г.
14:00ч.
78АНД № 7/2020КАТЖалбоподател-М.А.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
02.09.2020г.
09:40ч.
79АНД № 1162/2020Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-С.М.О.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
02.09.2020г.
10:00ч.
80АНД № 1541/2020КАТЖалбоподател-А.А.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
02.09.2020г.
10:50ч.
81АНД № 356/2020НАПЖалбоподател-Ф.Ю.А.
Админ.наказ.орган-ТД НАП - ПЛОВДИВ
02.09.2020г.
11:10ч.
82АНД № 1647/2020НАПЖалбоподател-З.И.Т.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП-ПЛОВДИВ
02.09.2020г.
11:40ч.
83НОХД № 1627/2020Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.Д.
02.09.2020г.
13:20ч.
84НОХД № 3138/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.А.
02.09.2020г.
14:00ч.
85НОХД № 1184/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.А.
02.09.2020г.
14:00ч.
последна актуализация: 06.08.2020г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra