РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 25.08.2019г. до 24.09.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1НОХД № 2222/2019Противозаконно отнемане на МПСВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Е.И.
26.08.2019г.
09:30ч.
2НОХД № 2223/2019Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.И.С.
26.08.2019г.
09:35ч.
3АНД № 1361/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Й.Н.Ж.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
26.08.2019г.
13:30ч.
4НОХД № 1484/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.А.Н.
26.08.2019г.
13:40ч.
5АНД № 1809/2019КАТЖалбоподател-П.Й.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.08.2019г.
10:00ч.
6НОХД № 1432/2019Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Е.И.Д.
28.08.2019г.
10:00ч.
7НОХД № 2224/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.С.Я.
28.08.2019г.
14:00ч.
8НОХД № 1652/2019Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Е.А.
03.09.2019г.
10:00ч.
9НОХД № 1639/2019Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.И.М.
03.09.2019г.
10:40ч.
10НОХД № 1221/2019КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.С.Й.
03.09.2019г.
11:00ч.
11АНД № 1628/2019КАТЖалбоподател-Г.Й.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
03.09.2019г.
14:00ч.
12АНД № 1686/2019КАТЖалбоподател-Т.И.Ч.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
03.09.2019г.
14:20ч.
13АНД № 1047/2019КАТЖалбоподател-Ж.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
03.09.2019г.
14:40ч.
14АНД № 1315/2019Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-БЕСТДЕЙ ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
03.09.2019г.
15:00ч.
15НОХД № 1971/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.В.П.
05.09.2019г.
09:30ч.
16АНД № 2070/2019Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.Г.
09.09.2019г.
14:30ч.
17АНД № 2071/2019Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Д.Г.
09.09.2019г.
14:40ч.
18АНД № 1966/2019КАТЖалбоподател-Т.И.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
10.09.2019г.
10:20ч.
19НОХД № 1838/2019Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.О.
Подсъдим-В.П.К.
10.09.2019г.
10:30ч.
20АНД № 1457/2019ДИТЖалбоподател-ИВКЪНСТРАКШЪН ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
11.09.2019г.
10:00ч.
21АНД № 106/2019КАТЖалбоподател-Е.М.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.09.2019г.
09:10ч.
22АНД № 996/2019КАТЖалбоподател-ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.09.2019г.
09:30ч.
23АНД № 1379/2019ОбщиниЖалбоподател-ТЕРАМИС-2007 ЕООД
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
12.09.2019г.
09:30ч.
24АНД № 1377/2019ДАМТНЖалбоподател-СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БЯЛО ПОЛЕ-2014
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
12.09.2019г.
10:00ч.
25АНД № 1429/2019ОбщиниЖалбоподател-С.П.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
12.09.2019г.
10:20ч.
26АНД № 1463/2019ИАРАЖалбоподател-Р.Д.Т.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
12.09.2019г.
10:40ч.
27НОХД № 1441/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.Т.
12.09.2019г.
11:00ч.
28НОХД № 974/2019ГрабежОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.С.Г.
12.09.2019г.
14:30ч.
29НОХД № 2627/2018ОбсебванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.С.П.С.
12.09.2019г.
15:00ч.
30НОХД № 1599/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Л.Р.Н.
13.09.2019г.
10:30ч.
31АНД № 1591/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Д.Н.Д.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
13.09.2019г.
10:40ч.
32НОХД № 2056/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.И.С.
13.09.2019г.
10:40ч.
33НОХД № 3256/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.Д.
13.09.2019г.
11:00ч.
34АНД № 880/2019КАТЖалбоподател-С.К.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
13.09.2019г.
14:00ч.
35АНД № 1205/2019КАТЖалбоподател-Л.Д.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
16.09.2019г.
13:40ч.
36АНД № 476/2019КАТЖалбоподател-И.П.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
16.09.2019г.
13:45ч.
37АНД № 1030/2019КАТЖалбоподател-П.Д.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
16.09.2019г.
13:45ч.
38АНД № 1122/2019КАТЖалбоподател-Д.Г.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
16.09.2019г.
13:50ч.
39НОХД № 1916/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Т.И.
16.09.2019г.
14:00ч.
40НЧХД № 1731/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Д.А.Г.
Подсъдим-Н.Р.М.
16.09.2019г.
14:15ч.
41НОХД № 1433/2019КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.В.М.
16.09.2019г.
15:00ч.
42АНД № 1754/2019КАТЖалбоподател-Н.П.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
17.09.2019г.
09:10ч.
43АНД № 1757/2019КАТЖалбоподател-Г.З.Л.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
17.09.2019г.
09:40ч.
44НОХД № 3138/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.А.
17.09.2019г.
10:00ч.
45АНД № 1687/2019КАТЖалбоподател-Т.Г.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
17.09.2019г.
10:00ч.
46АНД № 1907/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Е.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" СОФИЯ
17.09.2019г.
10:10ч.
47НОХД № 1915/2019Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.С.П.
17.09.2019г.
10:20ч.
48АНД № 1549/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Н.С.К.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
17.09.2019г.
10:30ч.
49НЧХД № 1994/2019Клевета и квалифицирана клеветаТъжител-В.В.В.
Подсъдим-П.Х.Г.
17.09.2019г.
10:40ч.
50НОХД № 2520/2018ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Н.Л.
17.09.2019г.
14:00ч.
51НОХД № 1612/2019Привилегирован състав на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.И.Н.
18.09.2019г.
10:00ч.
52НОХД № 1682/2019Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Е.Т.И.
18.09.2019г.
10:00ч.
53АНД № 1302/2019ДИТЖалбоподател-ТЕРАМИС 2007 ЕООД - СЕЛО БЯЛО ПОЛЕ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
10:10ч.
54НОХД № 3224/2018Квалифицирани състави на телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Г.Г.
Подсъдим-Д.С.Д.
18.09.2019г.
10:30ч.
55НОХД № 1739/2019Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.В.М.
18.09.2019г.
10:30ч.
56НОХД № 1850/2019Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Л.К.П.
18.09.2019г.
10:30ч.
57НЧХД № 999/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Т.И.М.
Подсъдим-С.В.С.
18.09.2019г.
11:00ч.
58НОХД № 1222/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.И.Т.
18.09.2019г.
13:50ч.
59АНД № 3202/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Я.С.А.
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
18.09.2019г.
14:00ч.
60АНД № 563/2019ДИТЖалбоподател-ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪСТАНОВЯВАНЕ"-ПОДЕЛЕНИЕ ПЛОВДИВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
18.09.2019г.
14:00ч.
61АНД № 1629/2019КАТЖалбоподател-Ж.Л.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
14:10ч.
62АНД № 941/2019ДИТЖалбоподател-ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪСТАНОВЯВАНЕ"-ПОДЕЛЕНИЕ ПЛОДВИВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
14:15ч.
63АНД № 1630/2019КАТЖалбоподател-Д.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
14:20ч.
64АНД № 1456/2019ДИТЖалбоподател-ИВКЪНСТРАКШЪН ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
14:25ч.
65АНД № 908/2019КАТЖалбоподател-С.С.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
14:30ч.
66АНД № 1502/2019КАТЖалбоподател-Т.Н.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
18.09.2019г.
14:30ч.
67НОХД № 1972/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.И.М.
18.09.2019г.
14:30ч.
68АНД № 828/2019ИАААЖалбоподател-ВЕНЕРА М ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
19.09.2019г.
09:10ч.
69НОХД № 1007/2019Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Б.Д.
19.09.2019г.
09:30ч.
70НОХД № 1944/2019ОбсебванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Д.Р.
19.09.2019г.
09:30ч.
71АНД № 1571/2019МВРЖалбоподател-Г.Ж.Д.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РУ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
19.09.2019г.
10:00ч.
72НОХД № 1932/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Г.М.
19.09.2019г.
10:10ч.
73НОХД № 1940/2019Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Н.Ш.
19.09.2019г.
10:20ч.
74АНД № 1958/2019ДИТЖалбоподател-ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
19.09.2019г.
10:30ч.
75НОХД № 1982/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Й.К.Р.
19.09.2019г.
10:40ч.
76НЧХД № 90/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Т.Т.
Подсъдим-Н.Н.И.
19.09.2019г.
10:50ч.
77АНД № 2066/2019ОбщиниЖалбоподател-Д.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
19.09.2019г.
10:50ч.
78АНД № 2105/2019ДИТЖалбоподател-ВИНСЕН - ВВ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
19.09.2019г.
11:00ч.
79АНД № 3349/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.И.К.
19.09.2019г.
14:00ч.
80АНД № 2125/2019НАПЖалбоподател-ШАРПЕ ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
24.09.2019г.
09:30ч.
81АНД № 1829/2019ОбщиниЖалбоподател-В.Й.В.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
24.09.2019г.
10:00ч.
82АНД № 1825/2019КАТЖалбоподател-Х.Т.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
24.09.2019г.
10:20ч.
83АНД № 1914/2019ОбщиниЖалбоподател-Е.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-Д.А.Д.
24.09.2019г.
10:40ч.
84АНД № 1974/2019ОбщиниЖалбоподател-К.К.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
24.09.2019г.
11:00ч.
85НОХД № 1846/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Г.П.
24.09.2019г.
14:00ч.
86НОХД № 2121/2019КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.П.С.
24.09.2019г.
14:40ч.
последна актуализация: 25.08.2019г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra