РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 25.01.2020г. до 24.02.2020г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1АНД № 3219/2019РИОСВЖалбоподател-ЕТ ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА - ХГ
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
27.01.2020г.
09:40ч.
2НОХД № 2225/2019Упражняване на професия без правоспособностОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.И.
27.01.2020г.
10:00ч.
3НОХД № 2264/2019ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.И.С.
27.01.2020г.
10:30ч.
4НОХД № 3381/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.И.Ш.
27.01.2020г.
10:30ч.
5НОХД № 3404/2019ХулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.А.И.
27.01.2020г.
11:00ч.
6АНД № 2827/2019ОбщиниЖалбоподател-Я.С.М.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
13:40ч.
7НОХД № 2889/2019ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.П.Т.
27.01.2020г.
13:40ч.
8АНД № 3198/2019КАТЖалбоподател-М.Г.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
13:50ч.
9АНД № 3199/2019КАТЖалбоподател-Т.Б.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
13:55ч.
10АНД № 2895/2019КАТЖалбоподател-Н.Н.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
14:00ч.
11АНД № 3137/2019КАТЖалбоподател-П.И.Я.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
14:00ч.
12АНД № 3249/2019КАТЖалбоподател-Х.В.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
14:00ч.
13АНД № 3365/2019КАТЖалбоподател-П.А.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
14:00ч.
14АНД № 3372/2019КАТЖалбоподател-В.А.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
27.01.2020г.
14:00ч.
15НОХД № 23/2020Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Ц.И.
27.01.2020г.
15:00ч.
16НОХД № 2955/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Е.И.
28.01.2020г.
09:50ч.
17НЧХД № 3022/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.К.С.
Подсъдим-В.К.С.
28.01.2020г.
10:00ч.
18НОХД № 147/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.С.С.
28.01.2020г.
10:00ч.
19НЧХД № 1928/2019Обида и квалифицирана обидаТъжител-Я.Г.Я.
Подсъдим-П.Й.П.
28.01.2020г.
10:30ч.
20НОХД № 2263/2019Упражняване на професия без правоспособностОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Х.В.
28.01.2020г.
14:30ч.
21НОХД № 144/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Г.С.
29.01.2020г.
09:25ч.
22НОХД № 12/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Т.С.
29.01.2020г.
09:30ч.
23НОХД № 30/2020Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Н.С.
29.01.2020г.
09:40ч.
24НЧХД № 3064/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Й.Ж.Д.
Подсъдим-К.К.Г.
Подсъдим-Г.Ж.Г.
29.01.2020г.
10:00ч.
25АНД № 3354/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-ЕВРИКОМ ЕООД
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ"МИТНИЦИ"
29.01.2020г.
11:00ч.
26НОХД № 3406/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Й.Е.
30.01.2020г.
09:30ч.
27НОХД № 3138/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.А.
30.01.2020г.
10:00ч.
28АНД № 3367/2019КАТЖалбоподател-П.А.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
30.01.2020г.
10:30ч.
29НОХД № 178/2020Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.К.К.
30.01.2020г.
10:30ч.
30НОХД № 3279/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Д.Д.
30.01.2020г.
10:40ч.
31НОХД № 3267/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.В.М.
30.01.2020г.
13:20ч.
32НОХД № 2384/2019Квалифицирани състави на телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-РАДНЕВО
Подсъдим-Ж.Р.Ж.
30.01.2020г.
14:00ч.
33НЧХД № 783/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Ж.К.Н.
Подсъдим-Д.С.М.
Подсъдим-А.М.М.
31.01.2020г.
10:30ч.
34АНД № 3397/2019ОбщиниЖалбоподател-С.А.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
31.01.2020г.
10:30ч.
35АНД № 18/2020КАТЖалбоподател-С.П.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
31.01.2020г.
11:15ч.
36НОХД № 2898/2019ХулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
Подсъдим-В.К.Д.
Подсъдим-А.С.Д.
Подсъдим-Г.М.Г.
Подсъдим-С.И.И.
Подсъдим-Г.В.А.
31.01.2020г.
11:30ч.
37НОХД № 3194/2019Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Т.Б.
31.01.2020г.
11:30ч.
38НОХД № 3216/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.М.Я.
03.02.2020г.
09:45ч.
39НЧХД № 2116/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Т.Д.Т.
Подсъдим-В.П.И.
03.02.2020г.
10:00ч.
40НОХД № 2840/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.П.П.
Подсъдим-И.Н.И.
03.02.2020г.
10:30ч.
41НОХД № 2973/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.Й.
03.02.2020г.
13:30ч.
42НОХД № 3029/2019Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Р.Т.
03.02.2020г.
13:40ч.
43НОХД № 3309/2019Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.Г.Р.
03.02.2020г.
14:30ч.
44АНД № 3366/2019КАТЖалбоподател-О.К.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
04.02.2020г.
09:30ч.
45АНД № 3310/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-И.З.В.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
04.02.2020г.
09:40ч.
46АНД № 2164/2019КАТЖалбоподател-С.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
04.02.2020г.
10:00ч.
47АНД № 3371/2019КАТЖалбоподател-М.Х.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
04.02.2020г.
10:00ч.
48АНД № 3063/2019КАТЖалбоподател-Й.С.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
04.02.2020г.
10:10ч.
49АНД № 3100/2019КАТЖалбоподател-Р.С.Й.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
04.02.2020г.
10:20ч.
50АНД № 1825/2019КАТЖалбоподател-Х.Т.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
04.02.2020г.
10:30ч.
51НОХД № 2841/2019Блудство с лице, ненавършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.М.Ю.
04.02.2020г.
10:30ч.
52НОХД № 3332/2019Квалифицирани състави на хулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.М.
04.02.2020г.
10:50ч.
53НОХД № 3484/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.М.М.
04.02.2020г.
13:30ч.
54НОХД № 2652/2019Набедяване в престъпление пред орган на властОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Х.П.Х.
04.02.2020г.
14:00ч.
55АНД № 57/2020КАТЖалбоподател-К.А.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
05.02.2020г.
09:50ч.
56АНД № 3069/2019ОбщиниЖалбоподател-В.Б.Ч.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
05.02.2020г.
10:00ч.
57НОХД № 3481/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.К.
05.02.2020г.
10:00ч.
58АНД № 3522/2019КАТЖалбоподател-АРЕС ГРУП ООД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
05.02.2020г.
10:15ч.
59НОХД № 3455/2019Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.И.
05.02.2020г.
10:30ч.
60НОХД № 680/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.К.Ю.
05.02.2020г.
11:00ч.
61НЧХД № 1731/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Д.А.Г.
Подсъдим-Н.Р.М.
05.02.2020г.
11:00ч.
62АНД № 11/2020ДИТЖалбоподател-ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪСТАНОВЯВАНЕ"-ПОДЕЛЕНИЕ ПЛОДВИВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
05.02.2020г.
11:00ч.
63АНД № 3438/2019НАПЖалбоподател-КОРАТ ТРЕЙД ООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
05.02.2020г.
11:30ч.
64АНД № 3447/2019Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЕТ АВТОКОМЕРС - МИТКО ИВАНОВ
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
05.02.2020г.
14:30ч.
65АНД № 3401/2019РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
05.02.2020г.
14:50ч.
66АНД № 60/2020КАТЖалбоподател-М.И.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
05.02.2020г.
15:20ч.
67АНД № 3421/2019КАТЖалбоподател-Г.Й.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
05.02.2020г.
15:50ч.
68НОХД № 3307/2019Изоставяне на дете по користни подбуди или принудаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Д.К.
06.02.2020г.
08:30ч.
69НОХД № 3383/2019Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.А.А.
06.02.2020г.
09:30ч.
70АНД № 52/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.П.
06.02.2020г.
10:00ч.
71АНД № 55/2020КАТЖалбоподател-С.М.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
06.02.2020г.
10:00ч.
72АНД № 3399/2019РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
06.02.2020г.
10:10ч.
73АНД № 3400/2019РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
06.02.2020г.
10:10ч.
74НОХД № 3051/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.И.К.
06.02.2020г.
10:20ч.
75НЧХД № 1994/2019Клевета и квалифицирана клеветаТъжител-В.В.В.
Подсъдим-П.Х.Г.
06.02.2020г.
10:30ч.
76АНД № 64/2020Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Б.Д.
06.02.2020г.
10:30ч.
77АНД № 3448/2019ДИТЖалбоподател-САНДРА-ГЕС-2001 ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
06.02.2020г.
10:50ч.
78АНД № 1968/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Е.Т.Н.
Админ.наказ.орган-РДНСК СТАРА ЗАГОРА
06.02.2020г.
11:00ч.
79НОХД № 2582/2019Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.А.
06.02.2020г.
11:00ч.
80НОХД № 3486/2019Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Х.Х.
06.02.2020г.
11:00ч.
81НОХД № 2981/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.К.И.
06.02.2020г.
11:15ч.
82НОХД № 3480/2019Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.К.Г.
06.02.2020г.
11:40ч.
83АНД № 3373/2019КАТЖалбоподател-М.Б.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
06.02.2020г.
13:30ч.
84НОХД № 1846/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Г.П.
06.02.2020г.
14:00ч.
85НОХД № 3305/2019Престъпления против реда на управлениетоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.П.К.
06.02.2020г.
14:30ч.
86НЧХД № 293/2019Лека телесна повредаТъжител-М.В.С.
Тъжител-С.Й.Г.
Подсъдим-Н.Ж.О.
06.02.2020г.
15:00ч.
87АНД № 2850/2019КАТЖалбоподател-М.А.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
06.02.2020г.
15:00ч.
88АНД № 33/2020ОбщиниЖалбоподател-А.И.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
07.02.2020г.
10:40ч.
89АНД № 37/2020ОбщиниЖалбоподател-Г.С.Н.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
07.02.2020г.
10:40ч.
90АНД № 3402/2019РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
07.02.2020г.
10:50ч.
91НОХД № 3330/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.К.Х.
07.02.2020г.
11:00ч.
92АНД № 3496/2019КАТЖалбоподател-Д.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
07.02.2020г.
11:00ч.
93НОХД № 3475/2019Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.Д.
07.02.2020г.
11:15ч.
94АНД № 3440/2019КАТЖалбоподател-ТИКСИМ АУТО ЕООД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
10.02.2020г.
09:55ч.
95АНД № 3398/2019РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
10.02.2020г.
10:00ч.
96АНД № 10/2020КАТЖалбоподател-Т.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
10.02.2020г.
10:15ч.
97НЧХД № 2052/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Я.Г.Я.
Подсъдим-П.Й.П.
10.02.2020г.
14:00ч.
98АНД № 58/2020КАТЖалбоподател-Д.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
11.02.2020г.
10:00ч.
99АНД № 3422/2019НАПЖалбоподател-КОРАТ ТРЕЙД ООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
11.02.2020г.
10:10ч.
100АНД № 3408/2019ИАААЖалбоподател-ЕТ ИВАН ПРОЙКОВ
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
11.02.2020г.
10:20ч.
101НОХД № 2581/2019Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.И.Р.
11.02.2020г.
10:30ч.
102НОХД № 3382/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Б.Д.
11.02.2020г.
10:30ч.
103АНД № 3098/2019КАТЖалбоподател-П.П.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
11.02.2020г.
14:00ч.
104НОХД № 3445/2019КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Е.С.
11.02.2020г.
14:30ч.
105НОХД № 2561/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.П.Д.
11.02.2020г.
15:00ч.
106АНД № 3132/2019ДИТЖалбоподател-ВЕНТИ-7 ООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
12.02.2020г.
10:00ч.
107АНД № 3218/2019Комисия по хазартаЖалбоподател-ЛАС ВЕГАС -РУСКИЯ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
12.02.2020г.
10:00ч.
108АНД № 5/2020КАТЖалбоподател-И.Т.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
10:10ч.
109АНД № 3302/2019ОбщиниЖалбоподател-В.С.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
10:15ч.
110АНД № 79/2020КАТЖалбоподател-Р.К.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
10:20ч.
111АНД № 2227/2019МВРЖалбоподател-П.Е.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"
12.02.2020г.
10:30ч.
112АНД № 2706/2019КАТЖалбоподател-И.П.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
14:30ч.
113АНД № 3348/2019НАПЖалбоподател-МОДА ЕВРОПА ЕООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
12.02.2020г.
14:40ч.
114АНД № 2893/2019КАТЖалбоподател-Ж.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
14:50ч.
115АНД № 3439/2019КАТЖалбоподател-К.В.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
15:00ч.
116АНД № 3474/2019НАПЖалбоподател-НАЛЕКС 14 ООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП СОФИЯ
12.02.2020г.
15:15ч.
117АНД № 3111/2019ДИТЖалбоподател-ЛЪКИ СТЕЙТ 2015 ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
13.02.2020г.
09:20ч.
118АНД № 2547/2019КАТЖалбоподател-С.И.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
13.02.2020г.
09:30ч.
119АНД № 3498/2019НАПЖалбоподател-НАЛЕКС 14 ООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
13.02.2020г.
09:40ч.
120АНД № 3499/2019НАПЖалбоподател-МСД ХЕЛАС ЕООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
13.02.2020г.
10:00ч.
121АНД № 81/2020КАТЖалбоподател-Р.И.У.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
13.02.2020г.
10:00ч.
122АНД № 1907/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Е.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" СОФИЯ
13.02.2020г.
10:10ч.
123НОХД № 3443/2019Престъпления против горското стопанствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.В.М.
13.02.2020г.
10:20ч.
124АНД № 3500/2019НАПЖалбоподател-МСД ХЕЛАС ЕООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
13.02.2020г.
10:20ч.
125НОХД № 3052/2019Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Д.М.
13.02.2020г.
10:30ч.
126АНД № 2597/2019РИОСВЖалбоподател-КОЙЧО СЕРВИЗ ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
13.02.2020г.
10:40ч.
127АНД № 3333/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-К.П.Ж.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
13.02.2020г.
10:40ч.
128НОХД № 3488/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Д.К.
13.02.2020г.
10:40ч.
129АНД № 1/2020Агенция "Митници"Жалбоподател-ГАЛВА МЕТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ТРАКИЙСКА
13.02.2020г.
10:40ч.
130АНД № 2471/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-ЕТ ДИМИТЪР ТАНЕВ
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
13.02.2020г.
10:50ч.
131НЧХД № 2624/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-А.Н.А.
Подсъдим-С.Т.Т.
13.02.2020г.
11:00ч.
132НОХД № 3353/2019Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Г.П.
Подсъдим-Т.Н.Т.
13.02.2020г.
11:00ч.
133НЧХД № 964/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-М.Т.Б.
Подсъдим-Т.П.П.
13.02.2020г.
14:30ч.
134НЧХД № 1922/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Я.Г.Я.
Подсъдим-Й.М.Й.
13.02.2020г.
14:30ч.
135АНД № 72/2020Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Ж.Ж.Ж.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
17.02.2020г.
10:00ч.
136НОХД № 2640/2019Престъпления против младежтаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.М.Ц.
17.02.2020г.
10:15ч.
137НОХД № 32/2020Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Р.Ж.
Подсъдим-Г.Н.П.
17.02.2020г.
11:00ч.
138НОХД № 3379/2019КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Б.Ч.
17.02.2020г.
14:00ч.
139НОХД № 3224/2018Квалифицирани състави на телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Г.Г.
Подсъдим-Д.С.Д.
17.02.2020г.
14:30ч.
140АНД № 155/2020КАТЖалбоподател-П.Д.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
18.02.2020г.
10:00ч.
141АНД № 8/2020НАПЖалбоподател-ЕТ ИЛИЯНА ПЕНКОВА-АДЕЛАЙДА-САТЕЛИТ-2
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
18.02.2020г.
10:10ч.
142АНД № 3497/2019КАТЖалбоподател-Х.Н.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
18.02.2020г.
10:20ч.
143НОХД № 3487/2019Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършенотоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.В.Й.
18.02.2020г.
10:30ч.
144НОХД № 86/2020Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.В.Ч.
18.02.2020г.
13:00ч.
145НОХД № 1566/2019Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Й.П.
Подсъдим-А.К.Д.
18.02.2020г.
13:30ч.
146НОХД № 2980/2019КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.С.Б.
19.02.2020г.
09:45ч.
147НЧХД № 535/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Н.Н.И.
Подсъдим-С.Т.Т.
19.02.2020г.
10:30ч.
148АНД № 3204/2019КАТЖалбоподател-ФОРУМ 49 ЕООД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
09:40ч.
149АНД № 6/2020КАТЖалбоподател-Г.Л.В.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
09:50ч.
150АНД № 7/2020КАТЖалбоподател-М.А.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
10:00ч.
151АНД № 131/2020МВРЖалбоподател-С.Г.Я.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЛИВЕН
20.02.2020г.
10:10ч.
152АНД № 3220/2019РИОСВЖалбоподател-ЕТ ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА - ХГ
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
20.02.2020г.
10:20ч.
153АНД № 36/2020ОбщиниЖалбоподател-А.М.Б.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
10:20ч.
154НОХД № 3503/2019Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.К.Н.
20.02.2020г.
10:30ч.
155АНД № 56/2020КАТЖалбоподател-Г.К.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
10:40ч.
156АНД № 61/2020КАТЖалбоподател-Д.Г.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
10:50ч.
157НОХД № 82/2020Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.М.И.
20.02.2020г.
10:50ч.
158АНД № 2281/2019КАТЖалбоподател-К.И.Я.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
11:10ч.
159АНД № 3096/2019КАТЖалбоподател-А.Г.Е.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
20.02.2020г.
11:30ч.
160АНД № 153/2020КАТЖалбоподател-М.С.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
24.02.2020г.
10:15ч.
161АНД № 130/2020КАТЖалбоподател-Б.Ж.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
24.02.2020г.
10:30ч.
162АНД № 101/2020ДИТЖалбоподател-ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
24.02.2020г.
10:45ч.
163НЧХД № 3191/2019Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-З.Д.К.
Подсъдим-Ю.Г.К.
24.02.2020г.
11:00ч.
164АНД № 3495/2019КАТЖалбоподател-Д.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
24.02.2020г.
14:05ч.
165АНД № 4/2020КАТЖалбоподател-П.Д.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
24.02.2020г.
14:10ч.
166АНД № 3473/2019НАПЖалбоподател-НАЛЕКС 14 ООД
Админ.наказ.орган-ЦУ НА НАП ПЛОВДИВ
24.02.2020г.
14:15ч.
167АНД № 3/2020КАТЖалбоподател-А.А.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
24.02.2020г.
14:15ч.
168АНД № 3035/2019Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Н.Н.К.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
24.02.2020г.
14:30ч.
последна актуализация: 25.01.2020г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra