РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 25.01.2020г. до 24.02.2020г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 2815/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.Г.М.
Ответник-К.Д.К.
27.01.2020г.
09:30ч.
2Гражданско дело № 3077/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-З.С.Г.
27.01.2020г.
09:50ч.
3Гражданско дело № 7/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-П.Н.М.
27.01.2020г.
10:00ч.
4Гражданско дело № 5234/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Б.И.К.
27.01.2020г.
10:00ч.
5Гражданско дело № 2422/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Ю.Б.Й.
27.01.2020г.
10:15ч.
6Гражданско дело № 3572/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Д.А.Г.
27.01.2020г.
10:30ч.
7Гражданско дело № 5263/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.Ц.Б.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
27.01.2020г.
10:45ч.
8Гражданско дело № 5295/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Ж.Г.С.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
27.01.2020г.
11:00ч.
9Гражданско дело № 1862/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-А.Т.В.
Ищец-И.С.В.
Ответник-СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД
27.01.2020г.
13:30ч.
10Гражданско дело № 3689/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД
Ответник-А.Т.В.
Ответник-И.С.В.
27.01.2020г.
13:35ч.
11Гражданско дело № 1866/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-П.С.П.
27.01.2020г.
13:40ч.
12Гражданско дело № 3886/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
27.01.2020г.
13:40ч.
13Гражданско дело № 3866/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
27.01.2020г.
13:45ч.
14Гражданско дело № 2032/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Х.Н.М.
27.01.2020г.
14:00ч.
15Гражданско дело № 5490/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Г.А.Н.
Ответник-ВИГО ЕООД
Ответник-В.Г.В.
28.01.2020г.
09:30ч.
16Гражданско дело № 5807/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Ж.М.Ж.
Ответник-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
28.01.2020г.
09:45ч.
17Гражданско дело № 5289/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Д.Х.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
28.01.2020г.
09:50ч.
18Гражданско дело № 1608/2018Делба Ответник-С.И.И.
Ответник-Д.И.Х.
Ответник-Д.С.С.
Ответник-И.Д.И.
Ответник-Д.И.Д.
Ответник-Г.Д.Г.
Ответник-С.Г.Д.
28.01.2020г.
10:00ч.
19Гражданско дело № 1874/2019ДелбаИщец-К.Т.С.
Ответник-С.Т.С.
Ответник-Р.Т.С.
28.01.2020г.
10:00ч.
20Гражданско дело № 3901/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.С.Г.
Ищец-НЕВЕН ООД
Ответник-ЗД"БУЛ ИНС"АД
28.01.2020г.
10:00ч.
21Гражданско дело № 5278/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Т.Д.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
28.01.2020г.
10:00ч.
22Гражданско дело № 4787/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.М.
Жалбоподател-Т.П.М.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
28.01.2020г.
10:10ч.
23Гражданско дело № 5634/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Т.А.
Ответник-Д.Д.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
28.01.2020г.
10:10ч.
24Гражданско дело № 2822/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-М.П.Д.
28.01.2020г.
10:15ч.
25Гражданско дело № 5516/2019Облигационни искове между съсобственициИщец-К.Т.К.
Ответник-Д.С.Д.
28.01.2020г.
10:20ч.
26Гражданско дело № 4341/2019Искове по КЗИщец-П.Х.М.
Ответник-ЗАД АРМЕЕЦ АД
28.01.2020г.
10:30ч.
27Гражданско дело № 4719/2019Павлов искИщец-И.Н.К.
Ответник-И.Г.М.
Ответник-Ц.С.М.
28.01.2020г.
10:30ч.
28Гражданско дело № 5549/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БУЛМЕД 2000 ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
28.01.2020г.
10:30ч.
29Гражданско дело № 5201/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.П.П.
Ответник-Д.К.С.
28.01.2020г.
10:40ч.
30Гражданско дело № 4520/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-М.М.С.
28.01.2020г.
10:45ч.
31Гражданско дело № 1175/2019ДелбаИщец-Д.Г.К.
Ответник-П.Г.Д.
28.01.2020г.
11:00ч.
32Гражданско дело № 4928/2019Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-П.А.Д.
Ответник-ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО СЗ ООД
28.01.2020г.
13:30ч.
33Гражданско дело № 4612/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СЕМЕНА - ДОБРИЧ АД
Ответник-Т.В.Т.
Ответник-ЕТ ДЕСИ-ТОНЧО ВЪЛЧЕВ
28.01.2020г.
14:00ч.
34Гражданско дело № 3260/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.Ц.Ч.
Ответник-М.П.П.
29.01.2020г.
09:30ч.
35Гражданско дело № 5640/2018ДелбаИщец-З.С.В.
Ответник-В.С.В.
29.01.2020г.
09:40ч.
36Гражданско дело № 309/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.М.Й.
Ответник-Н.Н.С.
29.01.2020г.
10:00ч.
37Гражданско дело № 1138/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Д.И.Ж.
Ответник-К.П.К.
Ответник-К.М.К.
29.01.2020г.
10:00ч.
38Гражданско дело № 5275/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.Д.Н.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
29.01.2020г.
10:00ч.
39Гражданско дело № 5283/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Д.Г.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
29.01.2020г.
10:10ч.
40Гражданско дело № 5292/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.А.Р.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
29.01.2020г.
10:20ч.
41Гражданско дело № 4952/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.С.Т.
Ответник-ЮБЦ ЕООД
29.01.2020г.
10:40ч.
42Гражданско дело № 5746/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ТРАНЗИТ-ДДРМ-ДОНЕВ И СИЕ
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.01.2020г.
10:50ч.
43Гражданско дело № 2432/2019ДелбаИщец-М.Д.Д.
Ответник-С.Р.С.
29.01.2020г.
11:00ч.
44Гражданско дело № 4560/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Б.Й.Г.
29.01.2020г.
13:40ч.
45Гражданско дело № 4153/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-И.М.М.
29.01.2020г.
13:45ч.
46Гражданско дело № 6366/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Х.М.Х.
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
29.01.2020г.
13:45ч.
47Гражданско дело № 1215/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Н.Н.Я.
29.01.2020г.
14:00ч.
48Гражданско дело № 2077/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Л.Б.П.
29.01.2020г.
14:30ч.
49Гражданско дело № 3594/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.А.В.
29.01.2020г.
14:40ч.
50Гражданско дело № 5424/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.В.Б.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
29.01.2020г.
14:50ч.
51Гражданско дело № 5430/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.Н.Т.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
29.01.2020г.
14:55ч.
52Гражданско дело № 2819/2019ДелбаИщец-Р.С.Х.
Ответник-М.П.И.
29.01.2020г.
15:00ч.
53Гражданско дело № 5420/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.Б.П.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
29.01.2020г.
15:00ч.
54Гражданско дело № 5271/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-А.М.А.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
29.01.2020г.
15:10ч.
55Гражданско дело № 5293/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.П.В.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
29.01.2020г.
15:20ч.
56Гражданско дело № 5274/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.П.Б.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
29.01.2020г.
15:30ч.
57Гражданско дело № 5768/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.А.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
30.01.2020г.
13:50ч.
58Гражданско дело № 1779/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Г.Р.
Ответник-П.В.Т.
30.01.2020г.
14:00ч.
59Гражданско дело № 2589/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А.П.Ф.
Ответник-А.В.Д.
30.01.2020г.
14:30ч.
60Гражданско дело № 3636/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-З.М.В.
03.02.2020г.
09:30ч.
61Гражданско дело № 2269/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-М.П.В.
Ответник-В.П.В.
Ответник-И.Т.В.
03.02.2020г.
09:40ч.
62Гражданско дело № 5187/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.Т.Н.
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
03.02.2020г.
09:40ч.
63Гражданско дело № 2658/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-Т.К.Г.
03.02.2020г.
09:45ч.
64Гражданско дело № 6411/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТАНДЕМ ПОПОВО ООД
Ответник-БЕСТ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД
03.02.2020г.
10:00ч.
65Гражданско дело № 4458/2017ДелбаИщец-Ц.Д.И.
Ответник-Г.Т.И.
03.02.2020г.
10:15ч.
66Гражданско дело № 4801/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Т.А.М.
Ищец-С.Н.М.
Ответник-С.С.К.
Ответник-Д.М.К.
03.02.2020г.
10:45ч.
67Гражданско дело № 2320/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮРОСПИЙД ООД
Ответник-Д.П.В.
03.02.2020г.
13:30ч.
68Гражданско дело № 4293/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Д.П.Д.
Ответник-М.В.Я.
03.02.2020г.
13:50ч.
69Гражданско дело № 5166/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АМК-2002 ООД
Ответник-АГРОСЕН ЕООД
Ответник-Р.Д.Р.
03.02.2020г.
14:00ч.
70Гражданско дело № 3102/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-И.К.П.
04.02.2020г.
10:10ч.
71Гражданско дело № 4611/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Я.М.М.
Ответник-АЛЕКС - ПН ООД
04.02.2020г.
10:20ч.
72Гражданско дело № 4241/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Е.А.К.
04.02.2020г.
10:50ч.
73Гражданско дело № 3507/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Р.Б.Г.
04.02.2020г.
13:30ч.
74Гражданско дело № 6067/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Р.В.Р.
04.02.2020г.
13:45ч.
75Гражданско дело № 1158/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Н.Я.
Ответник-Н.П.Н.
04.02.2020г.
14:00ч.
76Гражданско дело № 3991/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Т.С.Б.
04.02.2020г.
14:00ч.
77Гражданско дело № 5212/2019Искове по КЗИщец-И.Г.С.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
04.02.2020г.
14:15ч.
78Гражданско дело № 5270/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Е.Ж.У.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
04.02.2020г.
14:15ч.
79Гражданско дело № 5276/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.Д.Н.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
04.02.2020г.
14:30ч.
80Гражданско дело № 6065/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.М.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.02.2020г.
14:30ч.
81Гражданско дело № 6015/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.С.Р.
Ищец-П.С.Р.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.02.2020г.
14:40ч.
82Гражданско дело № 5287/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.Т.П.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
04.02.2020г.
14:45ч.
83Гражданско дело № 4327/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Ж.П.К.
04.02.2020г.
15:00ч.
84Гражданско дело № 4778/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.Х.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.02.2020г.
15:00ч.
85Гражданско дело № 4252/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-Д.Р.С.
04.02.2020г.
15:15ч.
86Гражданско дело № 2073/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Д.Т.В.
Ответник-Б.Т.Д.
Ответник-М.М.К.
05.02.2020г.
09:30ч.
87Гражданско дело № 4681/2019Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-П.М.Г.
05.02.2020г.
09:30ч.
88Гражданско дело № 2067/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-Д.Н.Д.
05.02.2020г.
09:40ч.
89Гражданско дело № 4211/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Ж.И.М.
Ответник-Р.Т.В.
Ответник-М.И.И.
05.02.2020г.
09:50ч.
90Гражданско дело № 488/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.С.Ж.
Жалбоподател-Ж.Л.А.
Жалбоподател-А.К.А.
Жалбоподател-С.Е.А.
Жалбоподател-Л.Е.А.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Я.Х.Л.
Ответник-М.Х.И.
Ответник-Л.Х.Л.
05.02.2020г.
10:00ч.
91Гражданско дело № 4668/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-П.С.К.
Ответник-СММ ЕООД
05.02.2020г.
10:30ч.
92Гражданско дело № 5883/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-И.К.К.
05.02.2020г.
10:30ч.
93Гражданско дело № 1615/2019ДелбаИщец-ЕКОФЕРМ ЕООД
Ответник-С.Б.К.
Ответник-Д.Б.К.
05.02.2020г.
10:45ч.
94Гражданско дело № 1507/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Д.Д.А.
05.02.2020г.
11:00ч.
95Гражданско дело № 5521/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Г.К.А.
05.02.2020г.
11:00ч.
96Гражданско дело № 4147/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ТЕРАМИС 2007 ЕООД - СЕЛО БЯЛО ПОЛЕ
05.02.2020г.
11:20ч.
97Гражданско дело № 4650/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕСЕЛИНА-БИС ООД
Ответник-Я.Д.С.
05.02.2020г.
11:40ч.
98Гражданско дело № 3331/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-И.М.С.
05.02.2020г.
14:00ч.
99Гражданско дело № 5280/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Г.Н.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
05.02.2020г.
14:00ч.
100Гражданско дело № 3056/2019Павлов искИщец-АЛФА ФИНАНС-1 ЕООД
Ищец-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Ответник-И.Г.М.
Ответник-Д.И.М.
Ответник-Ц.С.М.
05.02.2020г.
14:15ч.
101Гражданско дело № 905/2019Искове за имуществена отговорност на работника/служителяИщец-ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД
Ответник-С.М.К.
05.02.2020г.
14:30ч.
102Гражданско дело № 2555/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.Д.Д.
Ответник-И.В.И.
05.02.2020г.
14:45ч.
103Гражданско дело № 4065/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Д.П.М.
05.02.2020г.
15:10ч.
104Гражданско дело № 5677/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Ж.Р.Р.
06.02.2020г.
14:00ч.
105Гражданско дело № 3143/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-А.М.М.
06.02.2020г.
14:15ч.
106Гражданско дело № 4497/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-К.В.К.
06.02.2020г.
14:30ч.
107Гражданско дело № 6130/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ФЕРТ БУЛ ЕАД
Ответник-СТОЖЕР-2008 ЕООД
06.02.2020г.
14:45ч.
108Гражданско дело № 6318/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.К.И.
06.02.2020г.
15:15ч.
109Гражданско дело № 5426/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.Р.Т.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
09:30ч.
110Гражданско дело № 5392/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Б.В.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
09:35ч.
111Гражданско дело № 5419/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.А.С.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
09:40ч.
112Гражданско дело № 5417/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.К.Д.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
09:45ч.
113Гражданско дело № 5416/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.П.М.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
09:50ч.
114Гражданско дело № 5413/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.Р.Д.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
09:55ч.
115Гражданско дело № 5409/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Т.Т.К.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:00ч.
116Гражданско дело № 5328/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Т.П.И.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:05ч.
117Гражданско дело № 5422/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Б.С.П.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:10ч.
118Гражданско дело № 5414/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Й.Я.П.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:15ч.
119Гражданско дело № 5399/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-А.Г.П.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:20ч.
120Гражданско дело № 5400/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-К.Х.М.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:25ч.
121Гражданско дело № 5393/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Б.Р.С.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
07.02.2020г.
10:30ч.
122Гражданско дело № 3322/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-УНИКАТ ЕООД
Ответник-ИВАНОВ КОМЕРС ООД
10.02.2020г.
09:30ч.
123Гражданско дело № 3290/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.Т.Е.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
10.02.2020г.
09:50ч.
124Гражданско дело № 2519/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-А.Т.П.
Ответник-ЕТ ИНСАЙТ-КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА-ИЛИЯ ХРИСТОВ
10.02.2020г.
10:00ч.
125Гражданско дело № 3857/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.К.И.
Ответник-Д.Д.К.
Ответник-В.Л.К.
10.02.2020г.
10:10ч.
126Гражданско дело № 5572/2018Облигационни искове от/срещу владелецИщец-В.Д.Ж.
Ответник-Д.И.Д.
10.02.2020г.
10:30ч.
127Гражданско дело № 5284/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
10.02.2020г.
13:30ч.
128Гражданско дело № 5305/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-А.М.А.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
10.02.2020г.
13:35ч.
129Гражданско дело № 5290/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Х.Н.Х.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
10.02.2020г.
13:40ч.
130Гражданско дело № 5261/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Г.П.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
10.02.2020г.
13:45ч.
131Гражданско дело № 5515/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.А.Г.
Ответник-А.Ж.Ж.
10.02.2020г.
14:00ч.
132Гражданско дело № 5979/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.И.Г. ООД
Ответник-АГРО МИТ 2014 ООД
10.02.2020г.
14:00ч.
133Гражданско дело № 5982/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РОСАГРОФОНД ООД-СЛИВЕН
Ответник-АГРО МИТ 2014 ООД
10.02.2020г.
14:15ч.
134Гражданско дело № 2034/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
Ответник-М.С.П.
10.02.2020г.
14:30ч.
135Гражданско дело № 3631/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Б.В.З.
11.02.2020г.
09:30ч.
136Гражданско дело № 5824/2018ДелбаИщец-П.Х.Д.
Ответник-И.Х.К.
11.02.2020г.
09:35ч.
137Гражданско дело № 4267/2019ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.Д.Г.
Ответник-С.В.С.
Ответник-Т.В.С.
11.02.2020г.
09:40ч.
138Гражданско дело № 6013/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-В.Х.К.
11.02.2020г.
09:45ч.
139Гражданско дело № 2518/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД - СОФИЯ
Ответник-К.М.К.
11.02.2020г.
09:50ч.
140Гражданско дело № 6023/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Р.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
11.02.2020г.
09:55ч.
141Гражданско дело № 6783/2017ДелбаИщец-Н.П.Д.
Ответник-И.С.Б.
11.02.2020г.
10:00ч.
142Гражданско дело № 5211/2019Искове по КЗИщец-Д.Г.Ч.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
11.02.2020г.
10:00ч.
143Гражданско дело № 5286/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Р.Д.Д.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
11.02.2020г.
10:00ч.
144Гражданско дело № 5294/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.Г.К.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
11.02.2020г.
10:00ч.
145Гражданско дело № 5296/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.М.Р.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
11.02.2020г.
10:00ч.
146Гражданско дело № 6014/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.П.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
11.02.2020г.
10:10ч.
147Гражданско дело № 5819/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-К.Д.К.
Ответник-ТЕРАМИС 2007 ЕООД - СЕЛО БЯЛО ПОЛЕ
11.02.2020г.
10:15ч.
148Гражданско дело № 2346/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Ответник-Т.П.Г.
11.02.2020г.
10:20ч.
149Гражданско дело № 3681/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Л.Г.Ф.
11.02.2020г.
10:20ч.
150Гражданско дело № 3248/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Т.Н.К.
11.02.2020г.
10:30ч.
151Гражданско дело № 3697/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-К.К.Г.
11.02.2020г.
10:30ч.
152Гражданско дело № 4169/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Т.Е.Е.
11.02.2020г.
10:30ч.
153Гражданско дело № 5147/2019ДелбаИщец-Т.Т.Т.
Ищец-А.К.Т.
Ответник-И.С.И.
11.02.2020г.
10:30ч.
154Гражданско дело № 6057/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-К.Р.М.
11.02.2020г.
10:40ч.
155Гражданско дело № 4557/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Х.М.Х.
Ищец-А.Г.Х.
Ответник-М.К.П.
Ответник-К.К.К.
11.02.2020г.
10:45ч.
156Гражданско дело № 5006/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Т.М.М.
11.02.2020г.
10:50ч.
157Гражданско дело № 5265/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Д.М.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
11.02.2020г.
10:50ч.
158Гражданско дело № 4062/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.Т.Д.
Ответник-И.И.П.
11.02.2020г.
11:00ч.
159Гражданско дело № 5398/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Д.Г.
Ответник-Д.Д.Д.
11.02.2020г.
11:00ч.
160Гражданско дело № 6059/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.З.С.
Ответник-З.Б.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
11.02.2020г.
11:10ч.
161Гражданско дело № 6698/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.В.М.
Ищец-Х.В.М.
Ищец-Р.В.М.
Ответник-М.С.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
11.02.2020г.
13:30ч.
162Гражданско дело № 3626/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-В.Г.Ж.
11.02.2020г.
13:50ч.
163Гражданско дело № 6067/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Е.С.И.
Ищец-В.С.М.
Ответник-А.П.В.
11.02.2020г.
14:00ч.
164Гражданско дело № 3449/2019ДелбаИщец-Р.П.И.
Ответник-В.П.Т.
12.02.2020г.
10:00ч.
165Гражданско дело № 6016/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Г.С.
Ищец-П.Х.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
12.02.2020г.
10:00ч.
166Гражданско дело № 3593/2019ИСКОВЕ ПО КТИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.П.И.
12.02.2020г.
10:10ч.
167Гражданско дело № 4016/2019Искове по КЗИщец-В.П.С.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС АД
12.02.2020г.
10:10ч.
168Гражданско дело № 4274/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Н.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
12.02.2020г.
10:10ч.
169Гражданско дело № 5288/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Н.Н.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
12.02.2020г.
10:10ч.
170Гражданско дело № 3990/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-М.В.Н.
12.02.2020г.
10:20ч.
171Гражданско дело № 4775/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.И.Р.
Ответник-РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС ЕООД
12.02.2020г.
10:20ч.
172Гражданско дело № 5272/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.П.Д.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
12.02.2020г.
10:20ч.
173Гражданско дело № 5269/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.А.Д.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
12.02.2020г.
10:30ч.
174Гражданско дело № 5760/2016ДелбаИщец-Д.В.В.
Ответник-К.С.К.
Ответник-Б.Д.Д.
Ответник-Г.Г.Г.
Ответник-Т.Г.Т.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
10:40ч.
175Гражданско дело № 340/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.Д.Г.
Ответник-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
12.02.2020г.
10:40ч.
176Гражданско дело № 5805/2019Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.Л.Г.
Ответник-СММ ЕООД
13.02.2020г.
13:50ч.
177Гражданско дело № 5008/2018ДелбаИщец-К.Б.Х.
Ответник-А.К.Т.
13.02.2020г.
14:00ч.
178Гражданско дело № 6362/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.К.А.
Ответник-З.Д.З.
Ответник-К.В.А.
Ответник-Д.З.Д.
13.02.2020г.
14:30ч.
179Гражданско дело № 3073/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-И.С.К.
13.02.2020г.
14:45ч.
180Гражданско дело № 6437/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.И.Д.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
14.02.2020г.
09:50ч.
181Гражданско дело № 6436/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.К.К.
Ответник-ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД
14.02.2020г.
10:00ч.
182Гражданско дело № 4981/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.В.З.
Ищец-Н.Т.З.
Ищец-Ч.Т.З.
Ответник-ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД
17.02.2020г.
09:30ч.
183Гражданско дело № 1510/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.В.И.
17.02.2020г.
09:40ч.
184Гражданско дело № 6607/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.К.Г.
Ответник-МЕДИНА МЕД ООД
17.02.2020г.
09:50ч.
185Гражданско дело № 5129/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДИ ЕН СИ ГРУП ООД
Ответник-КООПЕРАЦИЯ СИНВЕКС
17.02.2020г.
10:45ч.
186Гражданско дело № 4865/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ц.П.П.
Ответник-ВИСТА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
17.02.2020г.
11:00ч.
187Гражданско дело № 4064/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-П.Д.Г.
17.02.2020г.
11:15ч.
188Гражданско дело № 4347/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-С.Ж.С.
17.02.2020г.
11:30ч.
189Гражданско дело № 2593/2014ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ЕКО СТРОЙ 5 ЕООД
Ответник-ТИХ ТРУД-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
17.02.2020г.
13:30ч.
190Гражданско дело № 5200/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-П.Н.П.
Ответник-М.З.З.
17.02.2020г.
13:40ч.
191Гражданско дело № 5968/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.К.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.02.2020г.
14:00ч.
192Гражданско дело № 6022/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.А.А.
Ищец-Т.А.А.
Ответник-А.Т.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
17.02.2020г.
14:00ч.
193Гражданско дело № 4416/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.02.2020г.
14:10ч.
194Гражданско дело № 3334/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-З.Р.М.
18.02.2020г.
09:30ч.
195Гражданско дело № 6256/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Л.Ж.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.02.2020г.
09:40ч.
196Гражданско дело № 3888/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.02.2020г.
09:55ч.
197Гражданско дело № 3154/2019ДелбаИщец-Ж.Т.П.
Ответник-И.М.И.
18.02.2020г.
10:00ч.
198Гражданско дело № 3238/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Т.Г.Ч.
Ищец-Г.Т.Ч.
Ищец-Г.В.А.
Ищец-Д.А.Т.
Ищец-Г.К.Г.
Ищец-Д.З.Д.
Ищец-Д.С.Д.
Ищец-Г.И.Д.
Ищец-В.Т.Д.
Ищец-Л.К.Т.
Ответник-РАВДАИНВЕСТ ООД
Ответник-К.Т.К.
18.02.2020г.
10:00ч.
199Гражданско дело № 3889/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.02.2020г.
10:00ч.
200Гражданско дело № 6092/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.П.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.02.2020г.
10:05ч.
201Гражданско дело № 2428/2019ДелбаИщец-П.Г.П.
Ответник-Г.П.П.
18.02.2020г.
10:10ч.
202Гражданско дело № 4328/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-К.Р.П.
18.02.2020г.
10:40ч.
203Гражданско дело № 2687/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.А.Б.
18.02.2020г.
10:50ч.
204Гражданско дело № 3525/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-И.К.И.
18.02.2020г.
11:00ч.
205Гражданско дело № 5860/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ГАЛИКС ЕООД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
18.02.2020г.
11:00ч.
206Гражданско дело № 6089/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Т.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.02.2020г.
11:00ч.
207Гражданско дело № 6166/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-С.Д.П.
18.02.2020г.
11:00ч.
208Гражданско дело № 5884/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Ю.К.А.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РБ
18.02.2020г.
11:10ч.
209Гражданско дело № 5208/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ю.Ю.Д.
Ответник-Ю.М.Д.
18.02.2020г.
11:15ч.
210Гражданско дело № 6232/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КОРЕПЕЛЕТ ООД
Ответник-ВАД ООД
18.02.2020г.
11:15ч.
211Гражданско дело № 5018/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ "М ЕНД Б - ЯНКО МИТЕВ"
Ответник-АСКЕНТ ЕООД
18.02.2020г.
14:00ч.
212Гражданско дело № 3287/2019ДелбаИщец-Й.Г.И.
Ответник-Д.Ж.Г.
Ответник-Т.П.Г.
Ответник-Д.П.С.
Ответник-Б.К.А.
Ответник-Д.А.Г.
Ответник-М.И.М.
Ответник-А.И.М.
Ответник-И.Т.И.
Ответник-Е.Т.И.
18.02.2020г.
14:45ч.
213Гражданско дело № 3887/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.02.2020г.
15:00ч.
214Гражданско дело № 4519/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-З.Г.Х.
Ищец-М.П.Л.
Ищец-Д.И.Х.
Ответник-СММ ЕООД
19.02.2020г.
09:30ч.
215Гражданско дело № 3247/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.С.М.
19.02.2020г.
10:00ч.
216Гражданско дело № 3984/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.Н.Г.
Ответник-ХРОНОВСКИ БГ ЕООД
19.02.2020г.
10:00ч.
217Гражданско дело № 5016/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Н.Х.Р.
19.02.2020г.
10:00ч.
218Гражданско дело № 4149/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-П.Я.Г.
Ответник-ХРОНОВСКИ БГ ЕООД
19.02.2020г.
10:10ч.
219Гражданско дело № 6255/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Я.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
19.02.2020г.
10:15ч.
220Гражданско дело № 3883/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Н.Н.
Ответник-ХРОНОВСКИ БГ ЕООД
19.02.2020г.
10:20ч.
221Гражданско дело № 3692/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-М.И.И.
Ответник-К.И.И.
19.02.2020г.
10:30ч.
222Гражданско дело № 4417/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
19.02.2020г.
10:30ч.
223Гражданско дело № 2001/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.И.И.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
19.02.2020г.
10:50ч.
224Гражданско дело № 2226/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Н.Г.Н.
19.02.2020г.
10:50ч.
225Гражданско дело № 596/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Й.Н.
Ответник-Й.Н.Н.
Ответник-М.К.Н.
19.02.2020г.
11:00ч.
226Гражданско дело № 3420/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-А.А.А.
19.02.2020г.
11:00ч.
227Гражданско дело № 6332/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.И.И.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
19.02.2020г.
11:00ч.
228Гражданско дело № 5144/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Е.Б.Д.
Ответник-М.Б.Б.
19.02.2020г.
11:10ч.
229Гражданско дело № 5194/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.И.В.
Ответник-С.Г. ГРУП ООД
19.02.2020г.
11:20ч.
230Гражданско дело № 5674/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-ПМ СОЛЮШЪНС ООД
19.02.2020г.
11:20ч.
231Гражданско дело № 6453/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Н.К.
Ответник-Г.Ц.Ц.
19.02.2020г.
13:50ч.
232Гражданско дело № 3224/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-П.Я.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
19.02.2020г.
14:00ч.
233Гражданско дело № 2986/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Р.В.Х.
19.02.2020г.
14:15ч.
234Гражданско дело № 5984/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СТАВЕН АД
Ответник-АГРО МИТ 2014 ООД
19.02.2020г.
14:30ч.
235Гражданско дело № 6330/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Т.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
19.02.2020г.
14:40ч.
236Гражданско дело № 5843/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Н.М.
Ответник-СММ ЕООД
19.02.2020г.
14:50ч.
237Гражданско дело № 2426/2019ДелбаИщец-П.Г.П.
Ответник-Т.Ц.П.
20.02.2020г.
14:15ч.
238Гражданско дело № 6388/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-К.Н.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
20.02.2020г.
14:15ч.
239Гражданско дело № 4157/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-С.П.Т.
24.02.2020г.
09:50ч.
240Гражданско дело № 3293/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-С.И.Г.
24.02.2020г.
10:00ч.
241Гражданско дело № 5217/2019Искове по КЗИщец-К.И.Н.
Ищец-Д.П.Н.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
24.02.2020г.
10:15ч.
242Гражданско дело № 5277/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.П.Б.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
24.02.2020г.
10:45ч.
243Гражданско дело № 5282/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.П.П.
Ответник-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ МВР
24.02.2020г.
11:00ч.
244Гражданско дело № 3872/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Д.Б.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РБ
24.02.2020г.
11:15ч.
245Гражданско дело № 282/2019Облигационни искове между съсобственициИщец-П.Ж.К.
Ответник-Н.М.М.
Ответник-П.М.С.
24.02.2020г.
14:00ч.
246Гражданско дело № 4023/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-А.Т.Х.
24.02.2020г.
14:00ч.
247Гражданско дело № 5986/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-КАЙРЯКОВИ ООД
24.02.2020г.
14:15ч.
последна актуализация: 25.01.2020г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra