РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 25.08.2019г. до 24.09.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 2994/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Т.А.
Ответник-Т.А.А.
27.08.2019г.
14:14ч.
2Гражданско дело № 2154/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.Г.М.Л.
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
27.08.2019г.
14:30ч.
3Гражданско дело № 1123/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-П.Ж.К.
Ответник-ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
28.08.2019г.
09:30ч.
4Гражданско дело № 3689/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.Л.Д.
Ищец-Д.З.К.
Ответник-Д.К.Д.
Ответник-Н.П.Д.
02.09.2019г.
13:30ч.
5Гражданско дело № 5340/2017ДелбаИщец-В.Т.И.
Ищец-Т.М.И.
Ищец-М.Т.И.
Ищец-К.И.Д.
Ищец-М.И.Т.
Ищец-С.З.С.
Ищец-М.В.С.
Ищец-П.К.З.
Ищец-В.К.З.
Ответник-Й.Г.К.
Ответник-Я.Г.Г.
Ответник-Т.Г.К.
Ответник-Ж.А.Д.
Ответник-С.Е.Б.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Я.Г.П.
Ответник-Е.Н.А.
Ответник-М.Н.Б.
Ответник-Д.Г.Р.
02.09.2019г.
14:00ч.
6Гражданско дело № 1991/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АГРОТРОН 2007 ЕООД
Ответник-АГРИАФЕР ЕООД
02.09.2019г.
14:30ч.
7Гражданско дело № 4523/2018ДелбаИщец-К.Б.К.
Ищец-И.Д.И.
Ищец-В.Т.И.
Ищец-К.Б.Д.
Ответник-Н.И.К.
Ответник-Р.Д.К.
09.09.2019г.
09:30ч.
8Гражданско дело № 3231/2017ДелбаИщец-Н.Т.Н.
Ищец-О.Н.
Ответник-Х.О.Х.
Ответник-Ф.Х.Б.
Ответник-И.Х.И.
Ответник-К.Х.М.
Ответник-Д.Х.Б.
Ответник-К.Х.Н.
Ответник-Г.Х.И.
Ответник-Н.Д.Г.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
09.09.2019г.
10:00ч.
9Гражданско дело № 2039/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Р.И.И.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Страна-К.П.В.
Страна-Д.П.Т.
Страна-К.С.К.
Страна-П.С.К.
Страна-А.С.К.
Страна-Т.И.И.
09.09.2019г.
10:30ч.
10Гражданско дело № 1160/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.Т.К.
Ищец-Т.М.М.
Ответник-БАНКА ДСК ЕАД
09.09.2019г.
11:00ч.
11Гражданско дело № 2496/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
09.09.2019г.
11:30ч.
12Гражданско дело № 2351/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
09.09.2019г.
13:30ч.
13Гражданско дело № 2499/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
09.09.2019г.
13:30ч.
14Гражданско дело № 2527/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
09.09.2019г.
13:30ч.
15Гражданско дело № 1935/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
10:00ч.
16Гражданско дело № 2542/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
10:00ч.
17Гражданско дело № 6122/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Г.Б.Д.
Ответник-ЗАГОРА ФРУКТ АД
10.09.2019г.
10:10ч.
18Гражданско дело № 2349/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
10:10ч.
19Гражданско дело № 2531/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
10:10ч.
20Гражданско дело № 2423/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-П.Г.А.
10.09.2019г.
10:20ч.
21Гражданско дело № 2537/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
10:20ч.
22Гражданско дело № 2272/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Х.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
10:30ч.
23Гражданско дело № 3387/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-Н.Г.П.
10.09.2019г.
10:40ч.
24Гражданско дело № 4503/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-И.Т.Т.
10.09.2019г.
10:40ч.
25Гражданско дело № 1315/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕКОФАРМ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
10.09.2019г.
10:50ч.
26Гражданско дело № 238/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-С.Д.П.
Ответник-Й.М.Й.
Ответник-М.И.М.
10.09.2019г.
11:00ч.
27Гражданско дело № 2256/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2019г.
11:00ч.
28Гражданско дело № 2157/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Е.Г.К.
10.09.2019г.
14:00ч.
29Гражданско дело № 2554/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-К.П.П.
10.09.2019г.
14:10ч.
30Гражданско дело № 5673/2018ДелбаИщец-С.С.С.
Ищец-Г.С.С.
Ответник-В.С.И.
10.09.2019г.
15:00ч.
31Гражданско дело № 1200/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХРОНО ООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
11.09.2019г.
09:15ч.
32Гражданско дело № 1351/2019ДелбаИщец-В.Д.Г.
Ответник-Н.Д.П.
Ответник-Н.Д.П.
Ответник-Д.Д.П.
11.09.2019г.
09:30ч.
33Гражданско дело № 2058/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
11.09.2019г.
09:30ч.
34Гражданско дело № 2045/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-А.К.П.
Ответник-Ж.С.Ж.
11.09.2019г.
10:00ч.
35Гражданско дело № 596/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Й.Н.
Ответник-Й.Н.Н.
Ответник-М.К.Н.
11.09.2019г.
11:00ч.
36Гражданско дело № 1680/2019Искове по ЗОДОВИщец-Н.Х.Д.
Ответник-ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ответник-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ГРАД СТАРА ЗАГОРА
11.09.2019г.
11:30ч.
37Гражданско дело № 2609/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Ж.С.К.
Ответник-ВОРЕК ЕООД СТАРА ЗАГОРА
13.09.2019г.
15:00ч.
38Гражданско дело № 321/2019Искове по ЗОДОВИщец-И.Т.И.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
16.09.2019г.
13:30ч.
39Гражданско дело № 1938/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
16.09.2019г.
13:30ч.
40Гражданско дело № 5455/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Н.Г.М.
16.09.2019г.
14:00ч.
41Гражданско дело № 1125/2019Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
16.09.2019г.
14:00ч.
42Гражданско дело № 4569/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-А.А.А.
17.09.2019г.
09:20ч.
43Гражданско дело № 2399/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
09:25ч.
44Гражданско дело № 5138/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Х.Н.М.
17.09.2019г.
09:30ч.
45Гражданско дело № 6280/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРОКУЛТУРА ЕООД
Ответник-К.М.Д.
17.09.2019г.
09:30ч.
46Гражданско дело № 3256/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
09:35ч.
47Гражданско дело № 1833/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
09:40ч.
48Гражданско дело № 5824/2018ДелбаИщец-П.Х.Д.
Ответник-И.Х.К.
17.09.2019г.
09:45ч.
49Гражданско дело № 400/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-А.И.С.
17.09.2019г.
09:50ч.
50Гражданско дело № 6138/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-С.В.А.
17.09.2019г.
09:55ч.
51Гражданско дело № 1514/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Р.Д.Ж.
Ответник-ЗД"БУЛ ИНС"АД
17.09.2019г.
10:00ч.
52Гражданско дело № 2103/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-МОМИНА КРЕПОСТ АД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
17.09.2019г.
10:10ч.
53Гражданско дело № 2500/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
10:30ч.
54Гражданско дело № 2543/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
10:40ч.
55Гражданско дело № 2580/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.М.Д.
Ответник-М.М.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
17.09.2019г.
12:15ч.
56Гражданско дело № 1778/2019Искове по КЗИщец-Н.К.С.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
17.09.2019г.
14:00ч.
57Гражданско дело № 2495/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
14:00ч.
58Гражданско дело № 2497/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
14:10ч.
59Гражданско дело № 2530/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
14:20ч.
60Гражданско дело № 953/2019Искове по КЗИщец-И.А.И.
Ответник-ЗАД БУЛ ИНС АД
17.09.2019г.
14:30ч.
61Гражданско дело № 2544/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
14:30ч.
62Гражданско дело № 3368/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
15:00ч.
63Гражданско дело № 1604/2019Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-К.В.Ж.
Ответник-ТЕХНО ТРЕЙД ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
17.09.2019г.
15:15ч.
64Гражданско дело № 1936/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
17.09.2019г.
16:00ч.
65Гражданско дело № 6123/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-В.С.А.
18.09.2019г.
09:05ч.
66Гражданско дело № 6173/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.Р.Р.
Ответник-Д.И.М.
18.09.2019г.
09:15ч.
67Гражданско дело № 6458/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Т.М.Д.
18.09.2019г.
09:45ч.
68Гражданско дело № 2647/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Я.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.09.2019г.
10:20ч.
69Гражданско дело № 2595/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЦЕМ ООД
Ответник-БЕЛЖИ ООД
18.09.2019г.
10:40ч.
70Гражданско дело № 1707/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-А.Я.Н.
Ищец-Т.Н.Т.
Ответник-Д.Т.Д.
Ответник-Б.Д.И.
Ответник-Т.Д.И.
Ответник-Д.Ж.И.
Ответник-Т.В.П.
18.09.2019г.
11:00ч.
71Гражданско дело № 1979/2019Искове по КЗИщец-Г.Т.Д.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
19.09.2019г.
13:15ч.
72Гражданско дело № 1042/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Т.М.Д.
19.09.2019г.
13:45ч.
73Гражданско дело № 6532/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-В.С.Х.
19.09.2019г.
14:00ч.
74Гражданско дело № 206/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-А.А.К.
19.09.2019г.
14:15ч.
75Гражданско дело № 5721/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-К.И.С.
19.09.2019г.
14:30ч.
76Гражданско дело № 249/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ПИ АР СТУДИО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Я.Г.Н.
19.09.2019г.
14:45ч.
77Гражданско дело № 282/2019Облигационни искове между съсобственициИщец-П.Ж.К.
Ответник-Н.М.М.
Ответник-П.М.С.
20.09.2019г.
10:00ч.
78Гражданско дело № 2742/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.Д.
Ответник-ТРАНЗАКТ ЮРЪП ЕАД
20.09.2019г.
10:30ч.
79Гражданско дело № 2400/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
20.09.2019г.
10:45ч.
80Гражданско дело № 465/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-И.Т.К.
20.09.2019г.
10:50ч.
81Гражданско дело № 2533/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
20.09.2019г.
11:00ч.
82Гражданско дело № 3325/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-П.Р.С.
Ответник-Г.Г.Г.
20.09.2019г.
14:00ч.
83Гражданско дело № 686/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-М.П.К.
20.09.2019г.
15:00ч.
84Гражданско дело № 1506/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-А.Т.А.
20.09.2019г.
15:10ч.
85Гражданско дело № 2207/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.И.М.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
20.09.2019г.
15:30ч.
86Гражданско дело № 1874/2019ДелбаИщец-К.Т.С.
Ответник-С.Т.С.
Ответник-Р.Т.С.
20.09.2019г.
16:00ч.
87Гражданско дело № 2174/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.С.Д.
Ищец-П.С.Д.
Ответник-С.С.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
24.09.2019г.
09:25ч.
88Гражданско дело № 2118/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-Р.И.И.
24.09.2019г.
09:30ч.
89Гражданско дело № 2540/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
24.09.2019г.
09:35ч.
90Гражданско дело № 2428/2019ДелбаИщец-П.Г.П.
Ответник-Г.П.П.
24.09.2019г.
09:40ч.
91Гражданско дело № 6/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Т.И.Д.
24.09.2019г.
09:45ч.
92Гражданско дело № 3098/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПРИМЕКС ЕООД
Ответник-ГАРАНТ-ЯНКОВИ И СИЕ СД
24.09.2019г.
09:50ч.
93Гражданско дело № 233/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-И.Д.И.
24.09.2019г.
10:00ч.
94Гражданско дело № 304/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Т.Н.Н.
Ответник-Г.К.Г.
Ответник-З.Н.З.
24.09.2019г.
10:00ч.
95Гражданско дело № 6278/2018ДелбаИщец-П.А.Г.
Ответник-Т.Т.П.
Ответник-В.С.С.
Ответник-З.И.П.
Ответник-Е.Х.П.
24.09.2019г.
10:10ч.
96Гражданско дело № 907/2019Искове по ЗЗПотр.Ищец-Г.Ж.Ж.
Ответник-БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
24.09.2019г.
10:15ч.
97Гражданско дело № 5250/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-В И К ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.И.М.
24.09.2019г.
10:30ч.
98Гражданско дело № 5903/2018Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-М.Й.А.
Ответник-А.Й.А.
24.09.2019г.
10:30ч.
99Гражданско дело № 1649/2019Искове по ЗОДОВИщец-М.Г.Х.
Ответник-МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО- ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - СОФИЯ
24.09.2019г.
11:00ч.
100Гражданско дело № 3958/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-А.Д.Ч.
Ответник-А.Д.А.
Ответник-М.Д.А.
Ответник-С.Д.М.
Ответник-Т.С.Г.
Ответник-Т.С.Г.
Ответник-Л.С.Г.
Ответник-А.С.Г.
Ответник-М.С.Г.
Ответник-А.И.И.
Ответник-С.И.И.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-К.Е.Д.
Ответник-Е.М.Д.
Ответник-Д.М.Д.
Ответник-А.М.А.
Ответник-Й.Ш.И.
Ответник-Т.П.Г.
Ответник-А.И.А.
Ответник-П.Т.И.
Ответник-Ю.Т.Н.
Ответник-Д.Т.Н.
24.09.2019г.
13:45ч.
101Гражданско дело № 5486/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Д.Д.Ж.
24.09.2019г.
14:00ч.
102Гражданско дело № 2528/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
24.09.2019г.
14:00ч.
103Гражданско дело № 2426/2019ДелбаИщец-П.Г.П.
Ответник-Т.Ц.П.
24.09.2019г.
14:15ч.
104Гражданско дело № 6259/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-И.Е.И.
24.09.2019г.
14:30ч.
105Гражданско дело № 1789/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Н.А.Н.
Ответник-К.Д.К.
24.09.2019г.
14:45ч.
106Гражданско дело № 6509/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕРА КРЕДИТ ООД
Ответник-К.Р.Д.
24.09.2019г.
15:00ч.
107Гражданско дело № 401/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-М.М.П.
24.09.2019г.
15:00ч.
108Гражданско дело № 3228/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Е.Г.К.
24.09.2019г.
15:30ч.
последна актуализация: 25.08.2019г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra