РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 16.10.2019г. до 15.11.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 1348/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-П.И.Д.
Ответник-АГРОВИВА ООД
16.10.2019г.
10:00ч.
2Гражданско дело № 2595/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЦЕМ ООД
Ответник-БЕЛЖИ ООД
16.10.2019г.
10:10ч.
3Гражданско дело № 3387/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-Н.Г.П.
16.10.2019г.
10:20ч.
4Гражданско дело № 950/2019Искове по ЗОДОВИщец-М.Г.Х.
Ответник-РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ
Ответник-СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ответник-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ
Ответник-ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
16.10.2019г.
10:20ч.
5Гражданско дело № 2029/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Е.С.Д.
16.10.2019г.
10:50ч.
6Гражданско дело № 2565/2019Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.М.М.
Ответник-С.М.И.
16.10.2019г.
11:00ч.
7Гражданско дело № 3135/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.А.Е.
Ответник-С.И.И.
Ответник-И.Т.И.
16.10.2019г.
11:10ч.
8Гражданско дело № 4433/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Г.А.
Ищец-А.Г.А.
Ответник-Г.А.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
18.10.2019г.
09:30ч.
9Гражданско дело № 2609/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Ж.С.К.
Ответник-ВОРЕК ЕООД СТАРА ЗАГОРА
18.10.2019г.
13:30ч.
10Гражданско дело № 3652/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Б.М.М.
18.10.2019г.
14:00ч.
11Гражданско дело № 3862/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.Л.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.10.2019г.
14:00ч.
12Гражданско дело № 1741/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Г.И.Ж.
18.10.2019г.
14:20ч.
13Гражданско дело № 3533/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Н.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
18.10.2019г.
14:30ч.
14Гражданско дело № 3432/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-А.Т.М.
Ищец-Ш.Ю.К.М.
Ответник-СКАТ ЕООД
18.10.2019г.
16:00ч.
15Гражданско дело № 3746/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Н.Т.
Ответник-М.Ц.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
18.10.2019г.
16:30ч.
16Гражданско дело № 5340/2017ДелбаИщец-В.Т.И.
Ищец-Т.М.И.
Ищец-М.Т.И.
Ищец-К.И.Д.
Ищец-М.И.Т.
Ищец-С.З.С.
Ищец-М.В.С.
Ищец-П.К.З.
Ищец-В.К.З.
Ответник-Й.Г.К.
Ответник-Т.Г.К.
Ответник-Ж.А.Д.
Ответник-С.Е.Б.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Я.Г.П.
Ответник-Е.Н.А.
Ответник-М.Н.Б.
Ответник-Д.Г.Р.
21.10.2019г.
11:00ч.
17Гражданско дело № 4523/2018ДелбаИщец-К.Б.К.
Ищец-И.Д.И.
Ищец-В.Т.И.
Ищец-К.Б.Д.
Ответник-Н.И.К.
Ответник-Р.Д.К.
21.10.2019г.
11:30ч.
18Гражданско дело № 3255/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Г.А.Г.
Ответник-РАЙОНЕН СЪД СВИЛЕНГРАД
21.10.2019г.
14:00ч.
19Гражданско дело № 5824/2018ДелбаИщец-П.Х.Д.
Ответник-И.Х.К.
22.10.2019г.
09:30ч.
20Гражданско дело № 3438/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.Г.С.
Ответник-С.Г.Д.
22.10.2019г.
09:50ч.
21Гражданско дело № 2412/2019Искове по КЗИщец-И.С.Ч.
Ответник-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
22.10.2019г.
09:55ч.
22Гражданско дело № 1138/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Д.И.Ж.
Ответник-К.П.К.
Ответник-К.М.К.
22.10.2019г.
10:00ч.
23Гражданско дело № 3236/2019Искове по КЗИщец-П.А.Н.
Ответник-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
22.10.2019г.
10:00ч.
24Гражданско дело № 6138/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-С.В.А.
22.10.2019г.
10:05ч.
25Гражданско дело № 334/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ ЕООД
Ответник-Д.Л.М.
22.10.2019г.
10:10ч.
26Гражданско дело № 1530/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-К.Х.Т.
22.10.2019г.
10:15ч.
27Гражданско дело № 2625/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Г.Б.М.
22.10.2019г.
10:15ч.
28Гражданско дело № 1199/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.Т.К.
Ответник-ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
22.10.2019г.
10:20ч.
29Гражданско дело № 1197/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-П.Г.П.
22.10.2019г.
10:30ч.
30Гражданско дело № 1439/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИНТЕРМЕТАЛ ООД
Ответник-КРЪСТЕВИ ТЕРМ ООД
22.10.2019г.
10:30ч.
31Гражданско дело № 569/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗАВОДПРОЕКТ ЕООД
Ответник-И.К.Р.
22.10.2019г.
10:40ч.
32Гражданско дело № 1840/2019Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Й.Г.И.
Ответник-СММ ООД
22.10.2019г.
10:40ч.
33Гражданско дело № 2520/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Т.С.С.
Ответник-СММ ООД
22.10.2019г.
10:50ч.
34Гражданско дело № 2653/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Й.К.И.
Ответник-СММ ООД
22.10.2019г.
11:00ч.
35Гражданско дело № 2604/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.М.С.
Ответник-СММ ООД
22.10.2019г.
11:10ч.
36Гражданско дело № 1669/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.Я.Т.
22.10.2019г.
13:15ч.
37Гражданско дело № 681/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-И.Д.И.
22.10.2019г.
13:30ч.
38Гражданско дело № 2562/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-И.Х.Р.
22.10.2019г.
13:45ч.
39Гражданско дело № 1865/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Ю.В.Б.
22.10.2019г.
14:00ч.
40Гражданско дело № 3188/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-К.К.Т.
22.10.2019г.
14:00ч.
41Гражданско дело № 3392/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.10.2019г.
14:00ч.
42Гражданско дело № 1147/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-М.Г.М.
22.10.2019г.
14:15ч.
43Гражданско дело № 1778/2019Искове по КЗИщец-Н.К.С.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
22.10.2019г.
14:15ч.
44Гражданско дело № 3868/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Й.Д.А.
22.10.2019г.
14:15ч.
45Гражданско дело № 1644/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-З.Д.С.
22.10.2019г.
14:30ч.
46Гражданско дело № 2493/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-А.И.С.
22.10.2019г.
14:30ч.
47Гражданско дело № 2979/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.Й.А.
22.10.2019г.
14:45ч.
48Гражданско дело № 220/2017ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-З.К.С.
Ищец-М.З.К.
Ответник-В.Б.Ч.
Страна-С.Г.Ч.
Страна-К.С.С.
22.10.2019г.
15:00ч.
49Гражданско дело № 3187/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Д.Н.Т.
22.10.2019г.
15:00ч.
50Гражданско дело № 3135/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.С.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.10.2019г.
15:15ч.
51Гражданско дело № 2627/2019Искове по КЗИщец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
Ответник-М.К.М.
22.10.2019г.
15:30ч.
52Гражданско дело № 3066/2019Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-АПИ - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
22.10.2019г.
15:45ч.
53Гражданско дело № 1950/2019Искове по КЗИщец-ЗД"БУЛ ИНС"АД
Ответник-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
22.10.2019г.
16:00ч.
54Гражданско дело № 3532/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Н.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.10.2019г.
16:15ч.
55Гражданско дело № 3703/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Т.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.10.2019г.
16:30ч.
56Гражданско дело № 4170/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Н.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.10.2019г.
16:45ч.
57Гражданско дело № 4152/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Н.А.
Ответник-Н.И.А.
23.10.2019г.
09:30ч.
58Гражданско дело № 2257/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.10.2019г.
09:50ч.
59Гражданско дело № 6507/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Л.П.П.
23.10.2019г.
10:00ч.
60Гражданско дело № 5607/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КОЛЕТИК ООД
Ответник-ЗП ЕЛЕНА ДЕМИРЕВА ЗАХАРИЕВА
Ответник-Е.Д.З.
23.10.2019г.
10:10ч.
61Гражданско дело № 2350/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.10.2019г.
10:10ч.
62Гражданско дело № 2911/2019Искове по КЗИщец-ЗД"БУЛ ИНС"АД
Ответник-Н.В.П.
23.10.2019г.
10:10ч.
63Гражданско дело № 3496/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Х.У.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.10.2019г.
10:10ч.
64Гражданско дело № 1668/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-С.И.Т.
23.10.2019г.
10:20ч.
65Гражданско дело № 224/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Б.Л.Л.
23.10.2019г.
10:30ч.
66Гражданско дело № 2340/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.10.2019г.
10:30ч.
67Гражданско дело № 2500/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.10.2019г.
10:50ч.
68Гражданско дело № 2543/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.10.2019г.
11:00ч.
69Гражданско дело № 6311/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-С.Н.С.
23.10.2019г.
11:10ч.
70Гражданско дело № 5191/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.В.Н.
23.10.2019г.
14:00ч.
71Гражданско дело № 6223/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.Р.С.
23.10.2019г.
14:20ч.
72Гражданско дело № 5901/2018ДелбаИщец-Н.И.Т.
Ищец-Ж.И.Т.
Ответник-Р.И.В.
Ответник-Т.И.Р.К.
Ответник-Ж.П.И.
23.10.2019г.
14:30ч.
73Гражданско дело № 1616/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-И.Г.П.
23.10.2019г.
14:50ч.
74Гражданско дело № 4279/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.С.М.
Ищец-С.С.М.
Ответник-С.И.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
23.10.2019г.
15:00ч.
75Гражданско дело № 3672/2019Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
25.10.2019г.
14:00ч.
76Гражданско дело № 1447/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-М.П.П.
25.10.2019г.
14:30ч.
77Гражданско дело № 5640/2018ДелбаИщец-З.С.В.
Ответник-В.С.В.
25.10.2019г.
15:00ч.
78Гражданско дело № 4981/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.В.З.
Ищец-Н.Т.З.
Ищец-Ч.Т.З.
Ответник-ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД
28.10.2019г.
09:30ч.
79Гражданско дело № 5/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Б.И.Й.
28.10.2019г.
13:30ч.
80Гражданско дело № 6528/2018ДелбаИщец-И.Г.И.
Ответник-Р.К.К.
Ответник-Г.С.И.
Ответник-А.И.К.
Ответник-К.И.К.
Ответник-С.И.К.
Ответник-Ж.И.К.
Ответник-М.И.К.
28.10.2019г.
13:40ч.
81Гражданско дело № 2807/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Х.П.Х.
Ответник-Л.Р.З.
28.10.2019г.
13:40ч.
82Гражданско дело № 2054/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.П.И.
Ответник-Ж.С.Б.
28.10.2019г.
13:50ч.
83Гражданско дело № 2566/2019Искове по КЗИщец-Е.М.Е.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
28.10.2019г.
14:00ч.
84Гражданско дело № 6/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Т.И.Д.
29.10.2019г.
09:30ч.
85Гражданско дело № 2909/2019Искове по КЗИщец-К.Д.Т.
Ответник-ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД-СОФИЯ
29.10.2019г.
09:50ч.
86Гражданско дело № 6278/2018ДелбаИщец-П.А.Г.
Ответник-Т.Т.П.
Ответник-В.С.С.
Ответник-З.И.П.
Ответник-Е.Х.П.
29.10.2019г.
10:00ч.
87Гражданско дело № 2546/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:00ч.
88Гражданско дело № 3457/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:00ч.
89Гражданско дело № 5017/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.К.Г.
Ответник-МЕДИНА МЕД ООД
29.10.2019г.
10:00ч.
90Гражданско дело № 239/2019Искове по КЗИщец-Г.К.Н.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
29.10.2019г.
10:10ч.
91Гражданско дело № 2539/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:10ч.
92Гражданско дело № 3559/2015Облигационни искове между съсобственициИщец-П.А.П.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
29.10.2019г.
10:15ч.
93Гражданско дело № 3645/2018ДелбаИщец-И.С.И.
Ответник-М.С.И.
29.10.2019г.
10:20ч.
94Гражданско дело № 2529/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:20ч.
95Гражданско дело № 2508/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:30ч.
96Гражданско дело № 3075/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-А.Г.П.
Ответник-Д.П.Л.
29.10.2019г.
10:30ч.
97Гражданско дело № 2498/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:40ч.
98Гражданско дело № 2057/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
10:50ч.
99Гражданско дело № 5903/2018Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-М.Й.А.
Ответник-А.Й.А.
29.10.2019г.
11:00ч.
100Гражданско дело № 3360/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
11:00ч.
101Гражданско дело № 3361/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
11:00ч.
102Гражданско дело № 4646/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-М.Б.Б.
Ответник-РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
29.10.2019г.
11:00ч.
103Гражданско дело № 3528/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.Л.И.
Ответник-А.П.И.
29.10.2019г.
11:10ч.
104Гражданско дело № 4788/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.М.
Жалбоподател-Т.П.М.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
29.10.2019г.
11:15ч.
105Гражданско дело № 1533/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Ищец-ЕНЕДРДЖИ-2 ООД
Ответник-Г.П.Х.
Ответник-С.П.Х.
29.10.2019г.
13:00ч.
106Гражданско дело № 3179/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-Ц.В.Ц.
29.10.2019г.
13:30ч.
107Гражданско дело № 3358/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
13:45ч.
108Гражданско дело № 3367/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
14:00ч.
109Гражданско дело № 4151/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Г.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
29.10.2019г.
14:00ч.
110Гражданско дело № 3885/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
14:15ч.
111Гражданско дело № 2495/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
14:30ч.
112Гражданско дело № 2497/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
14:40ч.
113Гражданско дело № 2530/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
14:50ч.
114Гражданско дело № 2544/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
15:00ч.
115Гражданско дело № 3368/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.10.2019г.
15:10ч.
116Гражданско дело № 4210/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.П.Г.
Ответник-П.И.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
29.10.2019г.
15:15ч.
117Гражданско дело № 2094/2019ДелбаИщец-Д.К.К.
Ответник-Т.В.Т.
Ответник-В.Г.Ж.
Ответник-П.М.М.
Ответник-А.М.П.
29.10.2019г.
15:30ч.
118Гражданско дело № 3063/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Г.П.Т.
Ответник-СИТИ ГРУП 1 ЕООД
29.10.2019г.
16:30ч.
119Гражданско дело № 2417/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-З.Д.И.
30.10.2019г.
09:05ч.
120Гражданско дело № 2561/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Д.Р.Л.
Ответник-Т.И.Л.
Ответник-С.Т.Л.
30.10.2019г.
09:30ч.
121Гражданско дело № 4560/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Б.Й.Г.
30.10.2019г.
09:45ч.
122Гражданско дело № 3092/2018ДелбаИщец-Д.М.Д.
Ответник-В.Н.М.
Ответник-В.Н.В.
30.10.2019г.
10:30ч.
123Гражданско дело № 4522/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-А.А.А.
30.10.2019г.
10:50ч.
124Гражданско дело № 4648/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-А.А.А.
30.10.2019г.
11:10ч.
125Гражданско дело № 5020/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-К.Д.К.
30.10.2019г.
11:30ч.
126Гражданско дело № 3430/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Р.Г.С.
30.10.2019г.
11:40ч.
127Гражданско дело № 884/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-М.П.Д.
30.10.2019г.
14:00ч.
128Гражданско дело № 1715/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-В.Г.З.
31.10.2019г.
13:55ч.
129Гражданско дело № 2325/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
31.10.2019г.
14:00ч.
130Гражданско дело № 3319/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.Г.С.
Ответник-ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД
31.10.2019г.
14:15ч.
131Гражданско дело № 3325/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-П.Р.С.
Ответник-Г.Г.Г.
01.11.2019г.
14:00ч.
132Гражданско дело № 3224/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-П.Я.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
01.11.2019г.
15:00ч.
133Гражданско дело № 4150/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.И.Г.
Ответник-ХРОНОВСКИ БГ ЕООД
01.11.2019г.
15:30ч.
134Гражданско дело № 2207/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.И.М.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
01.11.2019г.
16:00ч.
135Гражданско дело № 2039/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Р.И.И.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Страна-К.П.В.
Страна-Д.П.Т.
Страна-К.С.К.
Страна-П.С.К.
Страна-А.С.К.
Страна-Т.И.И.
04.11.2019г.
10:00ч.
136Гражданско дело № 6755/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.Н.К.
Ответник-С.Р.Ж.
04.11.2019г.
10:45ч.
137Гражданско дело № 6583/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-И.А.И.
04.11.2019г.
11:00ч.
138Гражданско дело № 903/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-Д.Б.С.
04.11.2019г.
13:30ч.
139Гражданско дело № 3366/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.11.2019г.
13:30ч.
140Гражданско дело № 2698/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.И.Г. ООД
Ответник-ЗАРИ-АГРО ЕООД
04.11.2019г.
13:40ч.
141Гражданско дело № 3369/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.11.2019г.
13:45ч.
142Гражданско дело № 3290/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.Т.Е.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
04.11.2019г.
13:50ч.
143Гражданско дело № 319/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.Д.Н.
Ответник-ЧСИ МАРГАРИТА ДИМИТРОВА
04.11.2019г.
14:00ч.
144Гражданско дело № 3266/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.Й.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.11.2019г.
14:00ч.
145Гражданско дело № 3362/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.11.2019г.
14:00ч.
146Гражданско дело № 2058/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
04.11.2019г.
14:15ч.
147Гражданско дело № 6186/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Л.П.П.
04.11.2019г.
14:30ч.
148Гражданско дело № 408/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-А.Н.В.
05.11.2019г.
09:50ч.
149Гражданско дело № 1367/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-КРЕДИСИМО АД
Ответник-А.Д.Р.
05.11.2019г.
09:50ч.
150Гражданско дело № 572/2019Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-М.М.А.
Ответник-ДЗЗД ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС
Ответник-БКС - ХРИСТО НАНЕВ ЕООД
Ответник-ГРИЙН ПАРТНЪРС АД
05.11.2019г.
10:00ч.
151Гражданско дело № 5828/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.Ж.Г.
05.11.2019г.
10:40ч.
152Гражданско дело № 3250/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Д.Г.Ж.
05.11.2019г.
10:50ч.
153Гражданско дело № 596/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Й.Н.
Ответник-Й.Н.Н.
Ответник-М.К.Н.
05.11.2019г.
11:00ч.
154Гражданско дело № 1789/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Н.А.Н.
Ответник-К.Д.К.
05.11.2019г.
13:30ч.
155Гражданско дело № 5469/2018Облигационни искове между съсобственициИщец-М.С.М.
Ответник-Р.М.С.
05.11.2019г.
14:00ч.
156Гражданско дело № 1604/2019Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-К.В.Ж.
Ответник-ТЕХНО ТРЕЙД ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
05.11.2019г.
14:00ч.
157Гражданско дело № 2097/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Ответник-В.С.Ф.
05.11.2019г.
14:30ч.
158Гражданско дело № 3385/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕЛПАК-ТРЕЙДИНГ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
05.11.2019г.
14:30ч.
159Гражданско дело № 3364/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
05.11.2019г.
14:45ч.
160Гражданско дело № 2697/2019ДелбаИщец-Т.И.Т.
Ищец-Д.Д.Д.
Ответник-Т.Н.Д.
05.11.2019г.
15:00ч.
161Гражданско дело № 3847/2019Искове по КЗИщец-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
Ответник-И.Б.Г.
05.11.2019г.
15:00ч.
162Гражданско дело № 2304/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.Ю.З.
05.11.2019г.
15:30ч.
163Гражданско дело № 787/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Д.М.Ж.
Ищец-Д.Д.М.
Ищец-Д.Д.В.
Ищец-М.С.Д.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
05.11.2019г.
15:45ч.
164Гражданско дело № 3317/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.Д.Г.
06.11.2019г.
09:05ч.
165Гражданско дело № 1094/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-КУБИН БГ ООД
Ответник-Г.Х.Д.
06.11.2019г.
09:30ч.
166Гражданско дело № 2175/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.М.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
06.11.2019г.
10:00ч.
167Гражданско дело № 2606/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Г.Н.А.
Ответник-ЕТ ГАЛЕНА ЛАЙКС - ГАЛЯ АНГЕЛОВА
06.11.2019г.
10:00ч.
168Гражданско дело № 3625/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Б.И.К.
Ответник-МЕДИНА МЕД ООД
06.11.2019г.
10:00ч.
169Гражданско дело № 1742/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-П.Т.Г.
06.11.2019г.
10:30ч.
170Гражданско дело № 2028/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.Ж.И.
06.11.2019г.
10:50ч.
171Гражданско дело № 3286/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Б.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
06.11.2019г.
11:00ч.
172Гражданско дело № 3285/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.Ж.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
06.11.2019г.
11:10ч.
173Гражданско дело № 2819/2019ДелбаИщец-Р.С.Х.
Ответник-М.П.И.
06.11.2019г.
13:30ч.
174Гражданско дело № 1365/2019Искове по ЗЗДискр.Ищец-П.Т.З.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
06.11.2019г.
15:30ч.
175Гражданско дело № 1123/2019Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-П.Ж.К.
Ответник-ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
06.11.2019г.
16:00ч.
176Гражданско дело № 4458/2017ДелбаИщец-Ц.Д.И.
Ответник-Г.Т.И.
07.11.2019г.
14:00ч.
177Гражданско дело № 3222/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Ф.М.
08.11.2019г.
14:15ч.
178Гражданско дело № 3292/2019ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Д.Н.
Ответник-Д.Д.Д.
Ответник-Ж.П.Ц.
Ответник-С.П.Ц.
08.11.2019г.
15:00ч.
179Гражданско дело № 3890/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.П.Х.
Ответник-Г.И.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
08.11.2019г.
15:15ч.
180Гражданско дело № 2876/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
08.11.2019г.
15:30ч.
181Гражданско дело № 3137/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.К.С.
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
08.11.2019г.
16:00ч.
182Гражданско дело № 3058/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.С.Ч.
Ответник-К.С.Б.
Ответник-М.П.Г.
11.11.2019г.
09:30ч.
183Гражданско дело № 3176/2019Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Н.К.Ш.
Ответник-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54140-БАТАЛЬОН ЗА ЛОГИСТИЧНО ОСИГОРЯВАНЕ
11.11.2019г.
09:30ч.
184Гражданско дело № 321/2019Искове по ЗОДОВИщец-И.Т.И.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
11.11.2019г.
09:40ч.
185Гражданско дело № 2815/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.Г.М.
Ответник-К.Д.К.
11.11.2019г.
09:50ч.
186Гражданско дело № 556/2019ДелбаИщец-Д.И.Д.
Ответник-Н.Г.Б.
11.11.2019г.
10:00ч.
187Гражданско дело № 3129/2019ДелбаИщец-Ж.К.К.
Ответник-В.Г.Г.
11.11.2019г.
10:00ч.
188Гражданско дело № 6411/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТАНДЕМ ПОПОВО ООД
Ответник-БЕСТ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД
11.11.2019г.
10:30ч.
189Гражданско дело № 951/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БОЯНА-ТЕКС ООД
Ответник-ПСК ВИАСТРОЙ ЕООД
11.11.2019г.
10:45ч.
190Гражданско дело № 1862/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-А.Т.В.
Ищец-И.С.В.
Ответник-СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП АД
11.11.2019г.
13:30ч.
191Гражданско дело № 3115/2019ДелбаИщец-Н.В.С.
Ответник-М.В.С.К.
11.11.2019г.
13:30ч.
192Гражданско дело № 6458/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Т.М.Д.
11.11.2019г.
15:30ч.
193Гражданско дело № 1852/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Г.В.Г.
12.11.2019г.
09:30ч.
194Гражданско дело № 3889/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
12.11.2019г.
09:40ч.
195Гражданско дело № 428/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.К.И.
12.11.2019г.
09:45ч.
196Гражданско дело № 3888/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
12.11.2019г.
09:45ч.
197Гражданско дело № 2643/2019Искове по КЗИщец-В.Ж.В.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС АД
12.11.2019г.
09:50ч.
198Гражданско дело № 2978/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.В.Д.
Ищец-В.И.Д.
Ответник-ВИВАСВЕТ - ШИРИН ЕООД
12.11.2019г.
09:50ч.
199Гражданско дело № 2172/2019ДелбаИщец-Е.В.В.
Ответник-П.В.В.
Ответник-И.Т.И.
Ответник-Е.И.И.
12.11.2019г.
10:00ч.
200Гражданско дело № 4115/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.Ж.Ж.
Ответник-Ж.И.Ж.
12.11.2019г.
10:00ч.
201Гражданско дело № 3520/2019Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.И.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
12.11.2019г.
10:10ч.
202Гражданско дело № 1346/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Б.А.Т.
Ответник-В.Д.Д.
Ответник-Й.В.Д.
12.11.2019г.
10:20ч.
203Гражданско дело № 3267/2019Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Р.Д.П.
Ответник-Д.К.Р.
12.11.2019г.
10:30ч.
204Гражданско дело № 3540/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Ответник-К.С.В.
12.11.2019г.
10:30ч.
205Гражданско дело № 3697/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-К.К.Г.
12.11.2019г.
10:30ч.
206Гражданско дело № 3685/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Д.Д.Д.
12.11.2019г.
10:40ч.
207Гражданско дело № 3719/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-П.С.И.
12.11.2019г.
10:50ч.
208Гражданско дело № 4688/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-С.С.Б.
12.11.2019г.
11:10ч.
209Гражданско дело № 2319/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеМолител-М.Е.Т.
Ответник-Ж.И.Т.
12.11.2019г.
13:30ч.
210Гражданско дело № 356/2019Искове по КЗИщец-Д.Г.Г.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
12.11.2019г.
14:00ч.
211Гражданско дело № 3406/2019Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.С.К.
Ответник-С.К.К.
12.11.2019г.
14:00ч.
212Гражданско дело № 2626/2017Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-И.С.С.
Ищец-М.С.М.
Ответник-С.А.Т.
Ответник-К.А.П.
12.11.2019г.
14:15ч.
213Гражданско дело № 3994/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.М.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
12.11.2019г.
14:45ч.
214Гражданско дело № 2255/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Х.М.М.
12.11.2019г.
15:00ч.
215Гражданско дело № 2693/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Т.М.Н.
12.11.2019г.
15:15ч.
216Гражданско дело № 2971/2018ДелбаИщец-Б.И.Д.
Ответник-И.С.Д.
Ответник-Л.И.Л.
Ответник-А.Т.Л.
12.11.2019г.
16:00ч.
217Гражданско дело № 3945/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Х.Д.
Ответник-ХРОНОВСКИ БГ ЕООД
13.11.2019г.
09:05ч.
218Гражданско дело № 870/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-С.Х.Б.
13.11.2019г.
09:30ч.
219Гражданско дело № 2534/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.11.2019г.
09:30ч.
220Гражданско дело № 2547/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.11.2019г.
09:45ч.
221Гражданско дело № 1942/2019Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-П.Х.Д.
Ищец-Х.Д.Д.
Ищец-Б.Д.Д.
Ответник-ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-ПЛОВДИВ
13.11.2019г.
10:00ч.
222Гражданско дело № 2541/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.11.2019г.
10:00ч.
223Гражданско дело № 2980/2019ДелбаИщец-И.Г.Г.
Ищец-Р.Г.Г.
Ответник-М.С.Г.
13.11.2019г.
10:00ч.
224Гражданско дело № 4138/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-З.А.А.
13.11.2019г.
10:00ч.
225Гражданско дело № 3370/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.11.2019г.
10:10ч.
226Гражданско дело № 3692/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-М.И.И.
Ответник-К.И.И.
13.11.2019г.
10:15ч.
227Гражданско дело № 3526/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Х.А.М.
13.11.2019г.
10:30ч.
228Гражданско дело № 2181/2017ДелбаИщец-Я.И.И.
Ответник-Р.И.Р.
Ответник-П.И.Р.
Ответник-И.Р.И.
Ответник-С.Р.Р.
13.11.2019г.
10:40ч.
229Гражданско дело № 2002/2019АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-И.Г.К.Н.
Жалбоподател-М.Г.К.
Жалбоподател-С.М.Т.
Жалбоподател-Н.М.К.
Жалбоподател-Н.Д.К.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
13.11.2019г.
11:00ч.
230Гражданско дело № 873/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Ответник-С.П.Г.
Ответник-П.П.П.
13.11.2019г.
15:00ч.
231Гражданско дело № 282/2019Облигационни искове между съсобственициИщец-П.Ж.К.
Ответник-Н.М.М.
Ответник-П.М.С.
14.11.2019г.
13:30ч.
232Гражданско дело № 1978/2019Искове по КЗИщец-Т.Г.Д.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
14.11.2019г.
14:15ч.
233Гражданско дело № 3623/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.Д.Д.
Ответник-Й.Д.Д.
15.11.2019г.
14:45ч.
234Гражданско дело № 4539/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ М ЕНД Б-ЯНКО МИТЕВ
Ответник-АСКЕНТ ЕООД
15.11.2019г.
15:00ч.
последна актуализация: 16.10.2019г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra