РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 06.08.2020г. до 05.09.2020г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 1731/2020АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ю.Х.Д.
Жалбоподател-Н.К.К.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
07.08.2020г.
09:45ч.
ЗАЛА 1
2Гражданско дело № 6753/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Е.Г.Г.
Ответник-Д.Г.Г.
Ответник-Т.Т.Т.
07.08.2020г.
10:15ч.
ЗАЛА 1
3Гражданско дело № 891/2020Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Р.Г.С.
Ищец-С.З.С.
Ответник-С.В.С.
07.08.2020г.
10:30ч.
ЗАЛА 1
4Гражданско дело № 1545/2020АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Б.Г.А.
Жалбоподател-Е.Г.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
07.08.2020г.
10:45ч.
ЗАЛА 1
5Гражданско дело № 5938/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-В.П.Т.
07.08.2020г.
11:30ч.
ЗАЛА 1
6Гражданско дело № 1302/2020Искове по КЗИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-Ж.Д.Ч.
07.08.2020г.
11:45ч.
ЗАЛА 1
7Гражданско дело № 112/2020Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.В.Г.
Ответник-ОБЩИНА ОПАН
07.08.2020г.
11:55ч.
ЗАЛА 1
8Гражданско дело № 664/2020Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТЕРА АГРА 11 ЕООД
Ответник-ЖИТЕН КЛАС - НИКИ ЕООД
10.08.2020г.
13:50ч.
9Гражданско дело № 5439/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
Ответник-И.Ф.А.
11.08.2020г.
13:15ч.
10Гражданско дело № 2094/2019ДелбаИщец-Д.К.К.
Ответник-Т.В.Т.
Ответник-В.Г.Ж.
Ответник-П.М.М.
Ответник-А.М.П.
11.08.2020г.
13:30ч.
11Гражданско дело № 29/2020Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-И.Е.И.
11.08.2020г.
13:45ч.
12Гражданско дело № 1301/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.Г.И.
Ответник-ПСК ПЪТСТРОЙ ЕООД
13.08.2020г.
13:50ч.
13Гражданско дело № 1365/2020Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Г.Т.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.08.2020г.
14:00ч.
14Гражданско дело № 3690/2019Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.П.П.
Ответник-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
13.08.2020г.
14:30ч.
15Гражданско дело № 1490/2020Иск за установяване на трудов стажИщец-Г.А.Н.
Ответник-ТП НА НОИ-СТАРА ЗАГОРА
13.08.2020г.
14:45ч.
16Гражданско дело № 6633/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗАВОДПРОЕКТ ЕООД
Ответник-И.К.Р.
13.08.2020г.
15:00ч.
17Гражданско дело № 2449/2020Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.Г.И.
Ответник-Г.М.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
14.08.2020г.
09:20ч.
18Гражданско дело № 327/2020Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-А.П.И.
Ответник-ТИЙМ ПРО АД
14.08.2020г.
10:10ч.
19Гражданско дело № 4438/2019Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Н.С.И.
14.08.2020г.
10:20ч.
20Гражданско дело № 2285/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-А.Ж.Г.
14.08.2020г.
10:30ч.
21Гражданско дело № 1191/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОГО БЪЛГАРИЯ ООД
Ответник-Д.И.Д.
14.08.2020г.
10:40ч.
22Гражданско дело № 4930/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПЕРУН 89 ЕООД
Ответник-БИЛДИНГ ТРЕЙД ЕООД
Ответник-Х.Л.Х.
14.08.2020г.
11:00ч.
23Гражданско дело № 6920/2019Искове за недействителност на правни сделкиИщец-М.С.И.
Ответник-М.М.М.
Ответник-С.М.И.
14.08.2020г.
11:30ч.
24Гражданско дело № 325/2020Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ ЕООД
Ответник-ИРЕНС 83 ЕООД
18.08.2020г.
14:00ч.
25Гражданско дело № 4635/2019ДелбаИщец-С.И.П.Т.
Ищец-Е.П.Г.
Ищец-Д.Г.Г.
Ищец-С.Д.Г.
Ищец-С.Г.Д.
Ищец-М.Я.К.
Ищец-И.Я.И.
Ищец-Н.Я.Г.
Ответник-Д.Г.Д.
18.08.2020г.
14:15ч.
26Гражданско дело № 2100/2020ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
18.08.2020г.
14:30ч.
27Гражданско дело № 6836/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-НАП - СОФИЯ
Ответник-ЕТ АСКЕРА-ДИМО ДАНЕВ
18.08.2020г.
14:45ч.
28Гражданско дело № 1732/2020АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ю.Х.Д.
Жалбоподател-Н.К.К.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
18.08.2020г.
15:00ч.
29Гражданско дело № 1341/2020Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-В И К ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАНБДЯВАНЕ ЕАД ПЛОВДИВ
18.08.2020г.
15:15ч.
30Гражданско дело № 6915/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ОПТИМУМ ООД
Ответник-КРАСИ-2000 ЕООД
19.08.2020г.
09:10ч.
31Гражданско дело № 966/2020Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЖИСТРАТ ЕООД
Ответник-БГНОВА АД
19.08.2020г.
09:30ч.
32Гражданско дело № 978/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФЕРТ БУЛ ЕАД
Ответник-БОРОВЕЦ - К - ТРАНС ЕООД
19.08.2020г.
10:20ч.
33Гражданско дело № 1079/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕРА АГРА 11 ЕООД
Ответник-БОРОВЕЦ - К - ТРАНС ЕООД
19.08.2020г.
10:40ч.
34Гражданско дело № 5901/2018ДелбаИщец-Н.И.Т.
Ищец-Ж.И.Т.
Ответник-Р.И.В.
Ответник-Т.И.Р.К.
Ответник-Ж.П.И.
19.08.2020г.
11:20ч.
35Гражданско дело № 820/2020АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-И.А.Н.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
19.08.2020г.
11:30ч.
36Гражданско дело № 6869/2019Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МЕДИМЕКС-П ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
19.08.2020г.
13:30ч.
37Гражданско дело № 276/2020Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.Г.К.
Ответник-С.И.К.
19.08.2020г.
14:00ч.
38Гражданско дело № 5640/2018ДелбаИщец-З.С.В.
Ответник-В.С.В.
21.08.2020г.
09:00ч.
39Гражданско дело № 1289/2020Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Н.Р.
Ответник-Н.Н.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
21.08.2020г.
09:00ч.
40Гражданско дело № 2246/2020Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.П.К.
Ответник-П.К.К.
21.08.2020г.
09:00ч.
41Гражданско дело № 4238/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.Д.Ц.
21.08.2020г.
09:15ч.
42Гражданско дело № 193/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Г.П.Г.
21.08.2020г.
09:30ч.
43Гражданско дело № 894/2020Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-С.Б.А.
25.08.2020г.
13:15ч.
44Гражданско дело № 4523/2018ДелбаИщец-К.Б.К.
Ищец-И.Д.И.
Ищец-В.Т.И.
Ищец-К.Б.Д.
Ответник-Н.И.К.
Ответник-Р.Д.К.
25.08.2020г.
14:00ч.
45Гражданско дело № 6890/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛЕВ ИНС АД
Ответник-Г.Н.П.
25.08.2020г.
14:00ч.
46Гражданско дело № 130/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-П.П.Г.
25.08.2020г.
14:15ч.
47Гражданско дело № 6812/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.Х.М.
25.08.2020г.
14:30ч.
48Гражданско дело № 1417/2020Искове по ЗОДОВИщец-Г.А.М.
Ответник-ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
25.08.2020г.
14:45ч.
49Гражданско дело № 5941/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Н.Я.
25.08.2020г.
15:00ч.
50Гражданско дело № 1062/2020Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.С.Д.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
25.08.2020г.
15:00ч.
51Гражданско дело № 1729/2020АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ю.Х.Д.
Жалбоподател-Н.К.К.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
25.08.2020г.
15:00ч.
52Гражданско дело № 1730/2020АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ю.Х.Д.
Жалбоподател-Н.К.К.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
25.08.2020г.
15:30ч.
53Гражданско дело № 6755/2019ДелбаИщец-В.С.А.
Ищец-А.С.А.
Ответник-З.А.Б.
28.08.2020г.
15:00ч.
54Гражданско дело № 3943/2019Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
Ответник-А.Б.Б.
28.08.2020г.
16:00ч.
55Гражданско дело № 5869/2019ДелбаИщец-С.Д.Д.
Ответник-С.С.Д.
Ответник-Ж.Д.Д.
Ответник-Д.Д.Д.
28.08.2020г.
16:00ч.
56Гражданско дело № 1261/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.В.Т.
28.08.2020г.
16:20ч.
57Гражданско дело № 169/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.Н.С.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
09:30ч.
58Гражданско дело № 6903/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Е.Г.Т.
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
31.08.2020г.
09:35ч.
59Гражданско дело № 6927/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.С.Р.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
09:40ч.
60Гражданско дело № 6936/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-Р.Р.Р.
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
31.08.2020г.
09:45ч.
61Гражданско дело № 6937/2019Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.Д.Е.
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
31.08.2020г.
09:45ч.
62Гражданско дело № 21/2020Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Н.Г.Н.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
09:50ч.
63Гражданско дело № 46/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.М.Г.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
09:50ч.
64Гражданско дело № 50/2020Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-П.И.В.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
09:50ч.
65Гражданско дело № 209/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-А.М.М.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
13:30ч.
66Гражданско дело № 210/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-К.Х.Л.
Ответник-ОД НА МВР
31.08.2020г.
13:35ч.
67Гражданско дело № 467/2020Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.Д.Г.
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
31.08.2020г.
13:40ч.
68Гражданско дело № 1465/2020Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Т.И.
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
01.09.2020г.
09:30ч.
69Гражданско дело № 297/2020Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-В.Г.Д.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
01.09.2020г.
09:40ч.
70Гражданско дело № 6834/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД
Ответник-Й.Ш.Й.
01.09.2020г.
09:50ч.
71Гражданско дело № 71/2020Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.А.С.
01.09.2020г.
14:00ч.
72Гражданско дело № 5981/2019Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-С.Г.А.
01.09.2020г.
15:00ч.
последна актуализация: 06.08.2020г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra