Ръководител на съдебно-изпълнителна служба: Р. Раданова

                                                                      каб. 53, ет.4, тел.: 042/ 900-824

Службата е разделена на пет района, като за всеки район е назначен съдия изпълнител:

  • I-ви районП. Момчев – тел. 900-825
  • II-ри районДелата се разпределят между ДСИ
  • III-ти районР. Раданова – тел. 900-824
  • IV-ти районИ. Методиева – тел. 900-823
  • V-ти районБ. Дюлгеров – тел. 900-821

 

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация