Председател на Гр. отделение – А. Тонева- ст.41, ет. 3

 • I-ви граждански съставпредседател Г. Атанасов
 • II-ри граждански съставпредседател Ал. Георгиев
 • III-ти граждански състав председател Ем. Енчева
 • V-ти граждански състав председател В. Тенева
 • VI-ти граждански състав председател Т. Илкова
 • VII-ми граждански състав – председател С. Жеков
 • VIII-ми граждански състав председател Ант. Тонева
 • X-ти граждански съставпредседател М. Колева
 • XI-ти граждански състав председател Н. Минчева
 • XII-ти граждански състав председател И. Режев
 • XIIIти граждански състав председател Ж. Иванова
 • XV-ти граждански състав председател О. Златева

*Забележка: Съдиите не дават правна консултация. Всички справки относно движението на делата се извършват в съответните деловодства.