Списък на насрочените дела на състав за определена дата – изготвя се от секретаря на състава преди провеждане на откритото съдебно заседание по часове и по възходящ номер на делата за съответния час. Списъкът се поставя на таблото в съда срещу съответния състав и на датата, когато ще се проведе съдебното заседание, както и на таблото пред самата зала. Той служи за ориентиране на гражданите за „дневния ред“, по който ще протече заседанието на съда.