Председател : Милена Колева

Родена: 18.01.1970 г. в гр. Сливен

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски“

дипломиране – 1996 г.

специалност „Право“

Професионален път:

01.11.1996 г. – 01.11.1997 г. – Съдебен кандидадт в ОС Ст. Загора

05.01.1998 г. – 18.11.2014 г. – Съдия в РС – Ст. Загора

от 19.11.2014 г.                       – Председател на РС – Ст. Загора

Ранг: Съдия във ВКС/ВАС от 15.11.2016 г.

Заместник председател и ръководител на наказателно отделениеБлага Бозова

Родена: 08.03.1973 г. в гр. Стара Загора

Образование: Бургаски Свободен Университет

дипломиране – 1996 г.

специалност „Право“

Професионален път:

02.05.1996 г. – 02.05.1997 г. – Съдебен кандидадт в ОС Ст. Загора

01.10.1997 г. – 21.04.2015 г. – Съдия в РС – Ст. Загора

от 22.04.2015 г.                       – Заместник председател на РС – Ст. Загора

Ранг: Съдия във ВКС/ВАС от 08.11.2016 г

 

  Заместник председател и ръководител на гражданско отделение:  Антония Тонева

Родена: 22.12.1973 г. в гр. Нова Загора

Образование: Бургаски Свободен Университет

дипломиране – 1997 г.

специалност „Право“

Професионален път:

01.05.1997 г. – 01.05.1998 г. – Съдебен кандидадт в ОС Ст. Загора

05.01.1998 г. – 31.07.2016 г. – Съдия в РС – Ст. Загора

от 01.08.2016 г.                       – Заместник председател на РС – Ст. Загора

Ранг: Съдия във ВКС/ВАС от 15.11.2016 г