Председатели на Районен съд – Стара Загора

Хаджи Господин х. Славов (1811 – 1893) с права на мирови
съдия от ІV. 1878 до V. 1879 г.

Никола Стефанов                             ок. 1952 (прочут с прозвището „Касап Кольо”, заради множеството издадени от него смъртни присъди)

Митьо Митев                                       ок. 1960 – 1964 година

Начо Начев                                                 1970 – 1987 година

Калина  Антонова                                   1988 – 1992 година

Елисавета Вълкова                               1993-1999 година

 

Пламен Стефанов Златев Вр.И.Д. 1998 – 1999
председател 1999 – 2000

Анна Трифонова               2000-2002

 

Росен Тенчев Чиликов 2002 – Х. 2009
Х. 2009 – Х. 2014

 

Милена Кирова Костова – Колева ХІ. 2014 –