КВИТАHЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕHО ЗАДЪЛЖЕHИЕ 
Паричните задължения се изплащат по сметка на СИС- Стара Загора в „Корпоративна Банка“ АД – клон Стара Загора по б. сметка – 5000410637 ,б.код 2209220 , като пълвия екземпляр от вносната бележка се предсавя като доказателство в съответното деловодство.