МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗПЕЧАТКА ПО ПАРТИДА
Молбата трябва да съдържа имена, ЕГН и адрес на молителя, имена и ЕГН на физическото лице, или фирма и данъчен номер на юридическото лице, по чиято партида ще се изготвя разпечатка. Електронната информация обхваща периода от 01.01.1993 година до момента.