Присъда – акт на съда, с който се произнася по въпросите има ли извършено деяние, извършено ли е от подсъдимия и то виновно, какъв състав на престъпление осъществява, какво наказание да се наложи, дали то да се изтърпи при затворнически условия или да бъде отложено с изпитателен срок, какво да стане с веществените доказателства по делото, на кого да се възложат разноските по делото. Обявява се публично, в присъствието на страните, като се разяснява срока за обжалване или протестиране на присъдата.