Молба за отлагане на производството по делото – подава се, когато някой от главните участници в процеса (подсъдим, защитник, граждански ищец или частен обвинител) са сериозно възпрепятствани да се явят в съдебно заседание.