Молба за назначаване на служебен защитник – право на такава молба имат само лица, по отношение на които е внесен обвинителен акт. Тази възможност не е неограничена, като случаите, в които би могъл да се назначи такъв защитник са посочени в чл. 94 от НПК. Отбелязваме, че при имотно състояние на подсъдимия, което не му позволява да си ангажира защитник (социално слаб, без доходи, поради безработица и пр.), трябва да се представят писмени доказателства пред съда за месечните доходи (удостоверение от Бюро за социална помощ, удостоверение от Бюро по труда и др.) и то преди даване ход на делото.