Изпълнителен лист – издава се за принудително събиране на присъдените разноски по делото в полза на съда или държавата.